Підручники та посібники
  Рівень стандарту
Тема 3. Координати і вектори в просторі
Тема 4. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
                 Резерв часу і повторення
  Академічний рівень
Тема 5. Координати та вектори у просторі
Тема 6. Многогранники
Тема 7. Тіла обертання
Тема 8. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
               Повторення, узагальнення  та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Резерв часу
  Профільний рівень
Тема 5. Координати та вектори у просторі
Тема 6. Многогранники
Тема 7. Тіла обертання
Тема 8. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
                 Повторення, узагальнення  та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Резерв часу
   
 
Готуємося до державної підсумкової атестації