Підручники та посібники
І. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини
Тема 1.
Натуральні числа
Тема 2.
Додавання та віднімання натуральних чисел. Вирази
Тема 3.
Рівняння. Кути. Трикутники
Тема 4.
Множення і ділення натуральних чисел
Тема 5.
Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм
ІІ. Дробові числа і дії над ними
Тема 6.
Звичайні дроби
Тема 7.
Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
Тема 8.
Множення десяткових дробів
Тема 9.
Ділення десяткових дробів
Тема 10.
Середнє арифметичне. Відсотки. Масштаб
Тема 11.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
Загальні питання