Підручники та посібники
  Рівень стандарту
Тема 1. Паралельність прямих і площин у просторі
Тема 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Тема 3. Координати і вектори
                 Резерв часу і повторення
 
  Профільний рівень
Тема 1. Вступ до стереометрії
Тема 2. Паралельність прямих і площин у просторі
Тема 3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Тема 4. Координати, вектори, геометричні перетворення у просторі
                 Систематизація та узагальнення, резервний час