Підручники та посібники
І. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини
Тема 1.
Натуральні числа
Тема 2.
Додавання та віднімання натуральних чисел
Тема 3.
Множення та ділення натуральних чисел
Тема 4.
Числові та буквенні вирази. Рівняння
Тема 5.
Степінь числа. Площі та об’єми фігур
ІІ. Дробові числа і дії над ними
Тема 6.
Звичайні дроби та дії над ними
Тема 7.
Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів
Тема 8.
Множення та ділення десяткових дробів
Тема 9.
Відсотки. Середнє арифметичне
Тема 10.
Повторення і систематизація навчального матеріалу