Підручники та посібники
Розділ 1.
Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів
Розділ 2.
Множення та ділення раціональних виразів. Раціональні рівняння
Розділ 3.
Степінь з цілим показником. Функція у=k/x
Розділ 4.
Квадратні корені. Дійсні числа
Розділ 5.
Квадратні рівняння. Теорема Вієта
Розділ 6.
Задачі та рівняння, які зводяться до квадратних
Розділ 7.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
Розділ 8.
Поглиблене вивчення