Підручники та посібники
Розділ 1.
Чотирикутники
Розділ 2.
Подібність трикутників. Теорема Піфагора
Розділ 3.
Многокутники. Площі многокутників
Розділ 4.
Розв'язування прямокутних трикутників
Розділ 5.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
Розділ 6.
Поглиблене вивчення