Переглянути ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

 
     
Переглянути ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичної літератури, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою у 2019/2020 навчальному році Витяг з листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"
 
 
 
Переглянути нормативно-правову документацію
Нормативно-правова документація для вчителя математики
     
 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2017 рік)
Рівень стандарту Профільний рівень    
     
Математика Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України  
(наказ від 07.06.2017 року №804)  
     
Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 р. № 826 "Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"  
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  
Академічний рівень
Профільний рівень
Для класів з поглибленим вивченням математики  
     
Математика Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів  
Затверджено Міністерством освіти і науки України  
(наказ від 29.05.2015 року №585)  
     
Переглянути зміст програми  
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  
(наказ від 06.06.2012 року № 664)  
   
   
   
     
Переглянути вміст посібника
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. ("Перун", К., 2005 р.)
Затверджено Міністерством освіти і науки України  
(лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.)
 
 
 
     
Переглянути вміст посібника  
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 24.06.2010 р. № 4)  
   
   
     
Переглянути вміст посібника
Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. ІІ. Профільне навчання/ Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 384 с.— (Факультативи та курси за вибором)
 
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з математики НМР з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 24.06.2010 р. № 4)  
   
   
     
Перейти до перегляду програм
Програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики
 
     
Перейти до перегляду програм
Програми спецкурсів, факультативів та курсів за вибором опубліковані у періодичних виданнях
 
     
Переглянути вміст посібника
Кабінет математики / Укладач О. М. Перехейда.— X.: Вид. група «Основа», 2007.— 160 с.
          Книга містить рекомендації шодо змісту, оформлення, комплектування і використання кабінету математики в середній школі. Надані нормативні документи, бланки робочої документації, матеріали (на прикладі гімназії «Ерудит» м. Києва) щодо планування й організації роботи вчителя і, в цілому, предметної кафедри (ШМО).
 
          Рекомендовано для вчителів математики загальноосвітніх шкіл.