Перейти до сторінки "Періодика"
Науково-методичний журнал
2012 рік
   
Математика в сучасній школі № 1 (124) січень 2012
Олександр Школьний, Юрій Захарійченко Завдання для якісної тематичної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
Аліна Семененко Моніторинг якості математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
Ольга Вашуленко Навчання семикласників основних геометричних перетворень з використанням електронної наочності
Ірина Корнейчук Аналогія і моделювання
Юрій Сморжевський Використання наочних матеріалів підручників з алгебри для 8 класу при вивченні раціональних дробів
Василь Хаджинов, Тетяна Непомняща Пропедевтика основ комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики у початковій і основній школі
Олександр Рудик Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичних дисциплін
  Ольга Усик Запровадження нових технологій у традиційну систему навчання методом проектів
  Ігор Мітельман, Марчел Телеуке Параметризація пар чисел з рівними добутками в кільці цілих чисел і деяких його квадратичних розширеннях та розв'язування олімпіадних задач з теорії чисел
  Микола Пихтар Мала академія наук запрошує до дослідження
   
Математика в сучасній школі № 2 (125) лютий 2012
Портрет номера Джон Гершель
Олександр Школьний, Юрій Захарійченко Завдання для якісної тематичної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (частина 2: нерівності та їх системи;текстові задачі)
Ольга Усик Тригонометричні функції: уроки математики в 10 класі
Ірина Корнейчук Аналогія у навчанні геометрії
Лариса Грамбовська, Раїса Хандога Розв'язування лінійних рівнянь з параметрами різними способами
Ганна Силенок Профільна диференція навчання. Вивчення математики в технікумах
Ольга Вашуленко Методика формування геометричних понять в учнів основної школи з використанням електронних засобів навчання
  Василь Кушнір, Григорій Кушнір Формування інтегративних знань з позицій структури навчальної діяльності
  Микола Пихтар Задачі й теми для пошуково-дослідницької роботи учнів Малої академії наук
   
Математика в сучасній школі № 3 (126) березень 2012
Портрет номера Марко Григорович Крейн
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Олександр Школьний, Юрій Захарійченко Завдання для якісної тематичної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (частина 3: стереометрія; координати і вектори)
Ірина Сверечевська Готуємося до ЗНО. Стереометрія
Наталія Кугай Теоретична основа розв'язування одного виду задач із початків аналізу
Тетяна Махомета Лінії та поверхні в математиці і в школі
  Світлана Лук'янова, Ірина Соколовська Тиждень математики в основній школі
  Лариса Грамбовська, Валентина Сорока Вдосконалення умінь розв'язувати лінійні рівняння з параметрами як один з аспектів професійної компетентності вчителів математики
   
Математика в сучасній школі № 4 (127) квітень 2012
Портрет номера Бертран Артур Уїльям Рассел
Валентина Бевз Профільне навчання та зовнішнє незалежне оцінювання
Олександра Шаран Особливості формування і засвоєння основних понять теорії комплексних чисел
Ірина Акуленко Вивчення елементів математичної логіки в поглибленому курсі математики
Сергій Прошак Методика відпрацювання базових алгоритмів
Олена Владимирова Застосування властивостей коренів кубічного рівняння до розв'язування задач із параметрами
Олена Требик Електронний шкільний журнал успішності. Створення та використання
В'ячеслав Ясіннський, Рудольф Ушаков Про один метод знаходження границі числової послідовності певного виду
Оксана Мартищук, Ірина Литвиненко Удосконалення змісту і методики проведення факультативних занять із математики в 7-9 класах
  Світлана Матущак Інтелект-шоу «Еврика»
   
Математика в сучасній школі № 5 (128) травень 2012
Наталія Евтушенко Загальна культура вчителя математики та її формування в системі післядипломної освіти
Світлана Петрусевич, Олена Яковчук Методичні особливості розв'язування задач на суміші й сплави за допомогою квадрата Пірсона
Ірина Гулієва Урок-подорож «Сім чудес України»
Надія Забранська Інтеграл. Формула Ньютона - Лейбніца (урок у профільній школі)
Василь Кушнір, Григорій Кушнір Автоматизація конструювання ірраціональних рівнянь і нерівностей підвищеної складності
Олександра Хара Королівська математика. Досвід шкільної математичної освіти Норвегії
Олена Скафа, Ольга Павліна Презентація як елемент комп'ютерно орієнтованого уроку математики
Микола Пихтар Про підготовку до контрольної роботи учнів - членів Малої академії наук
  Учений, педагог, особистість М.І.Ігнатенко
   
Математика в сучасній школі № 6 (129) червень 2012
Олег Мазур Індивідуальна траєкторія підготовки до ЗНО. Показникові рівняння
Тамара Колесник, Оксана Тарасенко Задачі на екстремум у курсі математики основної школи
Віктор Репета, Олексій Томащук Формування творчих здібностей учнів у процесі навчання математики шляхом організації дослідницької діяльності
Ганна Поліщук Інтегровані уроки в основній школі:
Розв'язування рівнянь. Інтегрований урок з математики та музики у 6 класі
Паралельні прямі та їх властивості. Інтегрований урок з геометрії та образотворчого мистецтва у 7 класі
Євген Борисов, Наталія Кугай В'язки задач на математичному гуртку
Олександр Кукуш, Ігор Мітельман, Олексій Нестеренко, Катерина Рабець, Іван Федак, В'ячеслав Ясінський XIV Всеукраїнський турнір юних математиків
  Ігор Штельман, Вадим Радченко, Георгій Шевченко, В'ячеслав Ясінський LII Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики
  Микола Шмигевський Ендре Семереді - лауреат Абелівської премії 2012 року
   
Математика в сучасній школі № 7-8 (130-131) липень-серпень 2012
Портрет номера Йоганн І Бернулі
Інструктивно-методичні рекомендації щодо навчання математики у 2012 - 2013 навчальному році
Станіслав Бурчак Проблема наступності в навчанні математики учнів початкової та основної школи
Любов Гунько Нерівності з параметром (розробка уроку для 9 класу)
Валентина Шевченко Звичайні дроби (розробка уроку для 5 класу)
Лілія Соколенко Елементарні функції як математичні моделі залежностей між реальними величинами природничих процесів та явищ
Ірина Акуленко Деякі застосування логіки висловлень під час навчання елементів математичної логіки на поглибленому рівні
Ніна Пасічник, Галина Пасічник Формування соціальної компетентності випускника школи на уроках математики
  Василь Кушнір Технологія автоматизованого конструювання складних ірраціональних рівнянь певного виду
  Євген Борисов, Наталія Кутай, Вікторія Лимар Про деякі способи наближеного розв'язування рівнянь
  Ігор Штельман, Вадим Радченко, Георгій Шевченко, В'ячеслав Ясінський LII Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики
  XV Всеукраїнський турнір юних математиків імені професора М. Й. Ядренка
  Петро Баришовець Той, що обігнав час (до 100-річчя Алана Тюрінга)
   
Математика в сучасній школі № 9 (132) вересень 2012
Портрет номера Джордж Паджет ТОМСОН
Яків Бродський Поняття незалежності - фундаментальне поняття теорії ймовірностей
Наталія Кутай, Людмила Щасна Взаємозв'язки між вищою та елементарною математикою у задачах
Володимир Філь Деякі питання еквівалентності тригонометричних рівнянь
Валентина Шарапа Розв'язування ірраціональних рівнянь, нерівностей та їх систем для учнів 10-11 класів (програма курсу за вибором)
Олег Зеленяк Динамічна геометрична конфігурація
В'ячеслав Ясінський, Олег Коношевський Опорні задачі - факти олімпіадної геометрії
Світлана Шумигай Історія науки у позакласній роботі
  Валентина Бевз Історія зародження векторного числення
   
Математика в сучасній школі № 10 (133) жовтень 2012
Портрет номера Жан Лерон Д'Аламбер
Про нову програму з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Михайло Бурда)
Навчальна програма з математики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Світлана Музиченко Роль конструктивних алгебраїчних задач у формуванні математичних компетентностей учнів
Тетяна Остапчук Алгебраїчні задачі на дослідження
Ірина Сокол, Олена Завальнюк Дидактичні матеріали для узагальнення теми «Арифметична прогресія»
Олена Олексюк Усна лічба як один із засобів розвитку логічного мислення дитини
Оксана Буковська Система додаткової математичної освіти як засіб організації особистісно орієнтованого освітнього середовища в школі
  Василь Кушнір Методика конструювання систем лінійних алгебраїчних рівнянь із заздалегідь визначеними властивостями з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
   
Математика в сучасній школі № 11-12 (134-135) листопад-грудень 2012
Портрет номера Володимир Йосипович Левицький
Яків Бродський Деякі узагальнення поняття незалежних випадкових подій
З повагою та вдячністю математики Києва -Василю Петровичу Єрмакову
Володимир Сторчай Помилки учнів під час виконання завдань із тригонометрії
Голина Корінь Екологічні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв'язків
Ліана Бурчак, Станіслав Бурчак Проблема інтеграції знань учнів з хімії та математики в умовах основної школи
Ольга Усик Функції та їх графіки. Курс за вибором (алгебра, 9 клас, основна школа)
Аліна Воєвода Софізми на уроках математики
Василь Кушнір Методика конструювання систем лінійних алгебраїчних рівнянь із заздалегідь визначеними властивостями з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (закінчення)
Ірина Тягай Суть та історія запровадження інтерактивного навчання
  Олег Макарчук, Олексій Томащук, Василь Швець, Олександр Школьний Подорож у світ задач (розв'язання задач, уміщених у № 1 та № 3 за 2012 р.)
  Від студента до ректора (до 80-річчя від дня народження Миколи Івановича Шкіля)
  Зміст публікацій, уміщених у журналі "Математика в сучасній школі" в 2012 р.