Серія «Бібліотечка фізико-математичної школи»
   
Переглянути вміст книги
Белешко Д. Т. Коло і круг: готуємося до екзамену: Навч. пос. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 48 с.
      У посібнику розглянуто задачі з теми «Коло і круг» та систематизовано методи їхнього розв’язання з виділенням типових прикладів і прийомів, що дозволяє учням та абітурієнтам набути практичних навичок і сформувати певні алгоритми розв’язування подібних задач.
      Для закріплення і глибшого засвоєння матеріалу наприкінці кожного параграфа подані вправи для самостійної роботи, а також відповіді до них.
      Підсумовує викладене тест із 14 завдань.
      Посібник розрахований на учнів загальноосвітніх шкіл та студентів математичних факультетів педагогічних університетів.
   
Переглянути вміст книги
Істер О. С. АркфункціЯ: від А до Я. Вид. друге. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 176 с.
      Книга присвячена оберненим тригонометричним функціям. У ній містяться біля 900 таблиць, формул, прикладів, задач, що дозволить читачеві позбутися затруднень при роботі з аркфункціями.
      Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
 
 
   
Переглянути вміст книги
Істер О.С. Математичні перлини. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 88 с.
      У пропонованому посібнику представлено статті, що були в різні роки надруковані автором в періодичних спеціалізованих виданнях з математики.
      Посібник містить оригінальні задачі, серед яких багато авторських, та нові методи їхнього розв’язання.
      Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
 
   
Переглянути вміст книги
      Книга «Метод координат» є посібником для навчання школярів, що виявляють підвищений інтерес до математики.
      Виклад матеріалу у ній проводиться від найпростіших, відомих навіть молодшим школярам речей (координати точки на прямій) і доводиться до поняття про чотиривимірний простір та деякі його властивості.
      Книга містить велику кількість задач різного рівня складності. Вона відображає майже 50-річний досвід роботи з учнями заочних математичних шкіл і розрахована насамперед на учнів 7-10 класів для впорядкування їхньої самостійної роботи з математики. Однак буде корисною і вчителям середніх та старших класів при проведенні ними факультативних занять і при підготовці до уроків з відповідних тем. Простота та ясність викладу роблять книгу доступною для всіх охочих самостійно займатися математикою.
 
      Із 60-х років XX ст. по даний час книга витримала шість видань масовими тиражами російською мовою, неодноразово видавалася англійською мовою та іншими іноземними мовами і фактично стала класичною у своєму жанрі. Українською мовою виходить уперше.
   
Переглянути вміст книги
Прасолов В. В. Задачі з планіметрії / В. В. Прасолов ; пер. з рос. А. Кравчука. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 576 с. : іл. — (Серія «Бібліотечка фізико-математичної школи»).
      Цю книгу можна використовувати як збірник задач з геометрії для 7–11 класів у тісному зв’язку з усіма діючими підручниками з геометрії. В неї увійшли нестандартні геометричні задачі дещо вищого порівняно зі шкільними задачами рівня. Збірник містить близько 1900 задач із повними розв’язками і близько 150 задач для самостійного розв’язання.
      За допомогою цього посібника можна організувати передпрофільну та профільну підготовку з математики, а також елективні курси з додаткових тем планіметрії.
      Матеріали даного посібника повністю покривають тематику і складність завдань олімпіад усіх рівнів і всіх видів іспитів, включаючи зовнішнє незалежне оцінювання і вступні іспити у вищі навчальні заклади.
 
      Для школярів, викладачів математики, керівників математичних гуртків, студентів педагогічних інститутів та університетів.
   
Переглянути вміст книги
      У книзі детально описуються загальні властивості опуклих чотирикутників, а також властивості чотирикутників окремих видів — ортодіагональних, ізодіагональнйх, ортоцентричних, вписаних, описаних тощо. Виклад теоретичних відомостей супроводжується великою кількістю задач з розв'язаннями, а також задач для самостійної роботи.
      Для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів, керівників математичних гуртків, студентів-математиків педагогічних університетів, усіх любителів математичних задач.