Роєва Т. П, Синельник Л. Я.
Математика 5-6 класи
Навчальний посібник
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу математики 5-6 класів відповідно до нової програми. Розглянуті розв’язання типових задач кожної теми. До всіх розділів підібрані тренувальні вправи, що мають три рівні складності.
— складність — складність 2 — складність 3
     Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітних шкіл, абітурієнтам.
 
5 клас
Натуральні числа і дії над ними
§ 1. Натуральні числа, позначення і прочитання натуральних чисел. Розряди та класи натуральних чисел
 
§ 2. Порівняння та округлення натуральних чисел. Знаки < та >
 
§ 3. Додавання і віднімання натуральних чисел
 
§ 4. Розв’язування текстових задач
 
§5. Числові вирази
 
§ 6. Рівняння. Розв’язування рівнянь
 
§ 7. Множення і ділення натуральних чисел
 
§ 8. Ділення з остачею. Квадрат і куб числа
 
§ 9. Розв’язування текстових задач
 
§ 10. Задачі на всі дії з натуральними числами
 
Геометричні фігури і величини
 
§ 1. Основні геометричні фігури: точка, пряма, площина
 
§ 2. Промінь. Відрізок
 
§ 3. Шкала. Види шкал, їх використання
 
§ 4. Кут. Рівність кутів. Вимірювання кутів
 
§ 5. Прямокутник. Квадрат. Коло і круг
 
Звичайні дроби. Десяткові дроби
 
§ 1. Звичайні дроби
 
§ 2. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом
 
§ 3. Правильні і неправильні дроби
 
§ 4. Порівняння звичайних дробів з рівними знаменниками
 
§ 5. Додавання і віднімання дробів з рівними знаменниками
 
§ 6. Розв’язування текстових задач
 
§ 7. Десяткові дроби. Запис і прочитання десяткових дробів
 
§ 8. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів
 
§ 9. Додавання і віднімання десяткових дробів
 
§ 10. Множення і ділення десяткових дробів
 
§11. Ділення на десятковий дріб
 
§ 12. Масштаб і його використання. Знаходження відстаней на карті
 
§ 13. Відсотки
 
§ 14. Середнє арифметичне, його використання при розв’язуванні практичних задач. Лінійні і стовпчасті діаграми, їх побудова
 
§ 15. Мікрокалькулятор. Обчислення за допомогою мікрокалькулятора. Розв’язування текстових задач
6 клас
Подільність чисел
§ 1. Дільники натуральних чисел
 
§ 2. Подільність натуральних чисел. Ознаки подільності на 2, на 5, на 10
 
§ 3. Ознаки подільності на 3 і на 9
 
§ 4. Розкладання чисел на прості множники
 
§ 5. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник
 
§ 6. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне
 
Звичайні дроби
 
§ 1. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
 
§ 2. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника
 
§ 3. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
 
§ 4. Множення звичайних дробів. Множення мішаних чисел
 
§ 5. Знаходження дробу від числа. Взаємно обернені числа
 
§ 6. Ділення дробів. Ділення мішаних чисел
 
§ 7. Обернення десяткового дробу у звичайний і звичайного — у десятковий
 
Відношення і пропорції
 
§1. Відношення
 
§2. Пропорції
 
§ 3. Відсоткове відношення двох чисел. Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки
 
§ 4. Пряма і обернена пропорційна залежність. Задачі на пропорційне ділення
 
Геометричні фігури
 
§1. Паралельні і перпендикулярні прямі
 
§ 2. Паралелограм. Площа паралелограма і трикутника
 
§3. Коло. Круг
 
§4. Стереометричні фігури. Призма
 
§5. Циліндр
 
§6. Куля
 
Раціональні числа
 
§ 1. Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа
 
§ 2. Додавання і віднімання додатних і від’ємних чисел
 
§ 3. Віднімання раціональних чисел
 
§ 4. Множення і ділення раціональних чисел
 
§ 5. Квадрат і куб числа
 
§6. Ділення
 
§7. Рівняння
 
§ 8. Координатна площина
   
   
 

Роєва Т. П, Синельник Л. Я. Математика у таблицях. 5-6 клас: Навч. посібник. - X.: Видавнича група «Академія», 2002. - 172 с.