Чекова Алла Михайлівна
Алгебра і початки аналізу 7 — 12 класи
Навчально-методичний посібник
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу алгебри 7-12 класів. Наведені розв’язання типових задач кожної теми.
      Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам.
   
7 клас
Лінійні рівняння з однією змінною
Цілі вирази. Одночлени. Степінь одночлена
 
Многочлен. Дії з многочленами
 
Розкладання многочлена на множники
 
Формули скороченого множення
 
Функції
переглянути посібник повністю
 
Розв’язування лінійних рівнянь з двома змінними
 
Система лінійних рівнянь з двома змінними
 
8 клас
Дробові раціональні вирази
Раціональні рівняння. функція у=k/x та її властивості
 
Квадратні корені. Дійсні числа
 
Квадратні рівняння. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь
9 клас
Нерівності
Системи лінійних нерівностей з однією змінною
 
Квадратична функція
 
Квадратні нерівності
 
Системи рівнянь другого степеня з двома змінними
 
Числові послідовності
 
Елементи прикладної математики
10 клас
Дійсні числа
 
Степенева функція
 
Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності
 
Тригонометричні функції та їх властивості
 
Тригонометричні рівняння
 
Тригонометричні нерівності
11 клас
Границя функції. Похідна функції
Застосування похідної
 
Показникова функція
 
Логарифмічна функція
 
Похідна показникової, степеневої і логарифмічної функцій
 
Початки теорії ймовірностей
 
Елементи комбінаторики
12 клас
Інтеграл та його застосування
Рівняння, нерівності та їх системи
   
   
 

Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7-12 класи: Навч. посіб. - Вид. 4-те, випр. і допов. - X.: Країна мрій™, 2008. - 200 с.