Чекова Алла Михайлівна
ГЕОМЕТРІЯ 7 — 11 класи
Навчальний посібник
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу геометрії 7-11 класів. Наведені розв’язання типових задач кожної теми.
     Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам.
 
7 клас
Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості
Взаємне розташування прямих на площині. Паралельні та перпендикулярні прямі
Трикутники
Коло і круг. Геометричні побудови
   
8 клас
Чотрикутники
 
 
Многокутники
 
Площі фігур
 
Розв'язування прямокутних трикутників
   
9 клас
Розв'язування трикутників
Правильні многокутники
 
Декартові координати на площині
 
Геометричні перетворення
 
Вектори на площині
 
Початкові відомості із стереометрії
 
Тіла обертання
 
10 клас
Вступ до стереометрії
 
Перпендикулярність у просторі
 
11 клас
Вектори і координати
Прямокутні координати. Рівняння площини
 
Циліндри
 
Многогранники. Призма
 
Конус
 
Піраміда
 
Тіла обертання. Сфера і куля
 
Площа поверхні і об'єм призми та циліндра
 
Площа поверхні та об'єм піраміди і конуса
 
   
 

Чекова А.М. Геометрія. 7-11 класи: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге. - X.: Країна мрій™, 2010. - 120 с.