І. Натуральні числа і дії над ними
Тема 5. Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм
  + К О Н С П Е К Т И        У Р О К І В +  
О.О.Старова
Конспекти уроків (1-12 (53-64) уроки) (Прямокутник. Квадрат. Трикутник. Прямокутний паралелепіпед.) (X.: Вид. група «Основа», 2009. Серія «Мій конспект»).
     
Плани-конспекти уроків (1-10 (55-64) уроки) (Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм) (X.: Вид. група «Основа», 2007. До підручника «Математика. 5 клас» авторів Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.)
     
О.Ензельт
Уроки математики (1-12 (56-67) уроки) (Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед) (Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. До підручника А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір.)
     
Л.Г.Стадник
Плани-конспекти уроків (1-15 (50-64) уроки) (Многокутники: трикутник, квадрат, прямокутник. Многогранники: куб, прямокутний паралелепіпед. Площі та об'єми) (X: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річнашкола)
     
В.Г.Бевз, Г.П.Бевз
Уроки математики в 5 класі: Посіб. для вчителя. (Геометричні фігури і величини) (К.: Пед. преса, 2005. Серія "Завтра - на урок")
     
А.Г.Мерзляк
Математика. 5 клас: Книга для вчителя. (Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм) (X.: Гімназія, 2005.)
     
  + Д И Д А К Т И Ч Н І         М А Т Е Р І А Л И +  
А.Г.Мерзляк
Математика. 5 клас: Робочий зошит. (Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм.) ( X.: Гімназія, 2005.)
     
Т.Г.Роєва, Л.Я.Синельник
Математика у таблицях. 5 клас: Навч. посібник. (3-тє вид., випр. і допов. - X.: Країна мрій™, 2005.)
     
А.П.Бут
Тест-контроль. Зошит для поточного та тематичного оцінювання. (Вирази. Формули. Рівняння) (Харків: ФОП Співак Т. К., 2009.)
     
Л.Г.Стадник
Математика. 5 клас: Комплексний зошит для контролю знань. (X.:Видавництво «Ранок», 2009.)
     
Н.Є.Рябова, С.М.Будна
Математика. 5 клас: Експрес-контроль (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.)
     
А.П.Єршова Самостійні та контрольні роботи (Москва-Харків: ІЛЕКСА-ГІМНАЗІЯ, 2007. Формат А5/pdf)
     
Г.М.Бойко
Математика. Бліц-контроль знань та умінь. 5 клас. Частина 1. (Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006.)
     
Л.Г.Стадник
Математика. 5 клас: Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень (Л. Г. Стадник — 3-тє вид., перероб.— X.: Веста: видавництво «Ранок», 2006.)
     
А.І.Корнес,
Математика. Зошит для контрольних і самостійних робіт. 5 клас (А.І.Корнес, С.П.Бабенко. — 6-те вид., перероб. і доп. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.)
С.П.Бабенко
     
Л.С.Сухарева
Тести для тематичного оцінювання: Математика. 5 клас. (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.)
     
Л.В.Дудко
Математика. Завдання для перевірочних робіт. 5 клас. (X.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2009)