Тема 5. Вектори на площині
Альбіна Романівна ГАЛЬПЕРІНА
ГЕОМЕТРІЯ 9 клас. Тестовий контроль знань
Вступ
Повернутися до попереднього розділу
тема 1
тема 2
тема 7
Перейти до наступного розділу
               
Самостійна робота 13

Вектор. Модуль і напрямок вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

     
Самостійна робота 14
Скалярний добуток векторів.
     
Контрольна робота 5
Вектори на площині.
     
відповіді до завдань