Підручники та посібники
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський,
Ю.М.Рабінович, М.С.Якір
       ГЕОМЕТРІЯ 9 клас
Збірник задач і контрольних робіт
     Посібник с дидактичним матеріалом з геометрії для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить понад 1100 задач. Першу частину «Тренувальні вправи» поділено на три однотипних варіанти по 377 задач у кожному. Друга частина містить контрольні роботи (два варіанти) для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою відповідно до чинної державної програми з математики.
      Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 9 класів.
   
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
 
Від авторів
 
Тематичний розподіл тренувальних вправ
  Тренувальні вправи    
  Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3     
  Контрольні роботи    
  Варіант 1 Варіант 2    
 
   
 

Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і контрольних робіт з геометрії для 9 класу. — X.: Гімназія, 2009. — 120 с: іл.

   
П.Щербань. Розв’язання до збірника задач і контрольних робіт з геометрії, 9 клас
   
  Розв'язки до тренувальних вправ
 
Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180° (1-4)
 
Теорема косинусів (5-25)
 
Теорема синусів (26-48)
 
Розв'язування трикутників (49-53)
 
Формули для знаходження площі трикутника (54-75)
 
Правильні многокутники та їх властивості (76-113)
 
Довжина кола (114-131)
 
Площа круга (132-156)
 
Відстань між двома точками із заданими координатами. Координати середини відрізка (157-171)
 
Рівняння кола (172-180)
 
Рівняння прямої (181-187)
 
 
Кутовий коефіцієнт прямої (188-193)
 
 
Поняття вектора (194-197)
 
 
Координати вектора (198-207)
 
 
Додавання і віднімання векторів (208 - 221)
 
 
Множення вектора на число (222 - 242)
 
 
Скалярний добуток векторів (243 - 264)
 
 
Паралельне перенесення (265 - 274)
 
 
Осьова симетрія (275 - 292)
 
 
Центральна симетрія (293- 311)
 
 
Поворот (312-323)
 
 
Гомотетія. Подібність фігур (324-341)
 
 
Прямі й площини у просторі (342-353)
 
 
Пряма призма (354-360)
 
 
Піраміда (361-367)
 
 
Циліндр (368 - 370)
 
 
Конус (371-374)
 
 
Куля (375-377)
 
     
  Розв'язання до контрольних робіт  
 
Контрольна робота №1
 
 
Контрольна робота №2
 
 
Контрольна робота №3
 
 
Контрольна робота №4
 
 
Контрольна робота №5
 
 
Контрольна робота №6