Підручники та посібники
  + ПІДРУЧНИКИ + ПІДРУЧНИКИ + ПІДРУЧНИКИ +                                                                                                                                   
Г.В.Апостолова
Геометрія : 9 : дворівневий підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Г.В.Апостолова. – К. : Генеза, 2009. – 304 с. : іл.
     
М.І.Бурда
Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І.Бурда, Н.А.Тарасенкова. - К. : Зодіак-ЕКО, 2009. - 240 с. : іл.
     
А.Г.Мерзляк
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підручн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 272 с: ил.
     
А.Г.Мерзляк
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 9 кл. шкіл з поглибл. вивченням математики — X.: Гімназія, 2009. — 272 с: іл.
     
А.П.Єршова
Геометрія. 9 клас: Підручик для загальноосвітніх навчальних закладів / А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршов. - Х.: Вид-во "Ранок", 2009
     
  + ПОСІБНИКИ + ПОСІБНИКИ + ПОСІБНИКИ +  
УСІ ГДР

Усі готові домашні роботи (розв'язки до підручників: Г.В.Апостолова, М.І.Бурда, А.П.Єршова, А.Г.Мерзляк)

     
П.В.Щербань

Розв’язання до підручника ГЕОМЕТРІЯ 9 клас для класів з поглибленим вивченням математикі А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір

     
А.Г.Мерзляк
Збірник задач і контрольних робіт з геометрії для 9 класу.— X.: Гімназія, 2009. — 120 с: іл.
     
П.В.Щербань Розв’язання до збірника задач і контрольних робіт з геометрії, 9 клас
     
М.І.Сканаві
Збірник задач з математики для вступників до ВНЗ / В.К.Єгерев, В.В.Зайцев, Б.А.Кордемський [та ін.]; За ред. М.І.Сканаві. — 6-те вид. — К.: Арій, 2011. — 608 с.: іл.
     
В.Б.Полонський, Ю.М.Рабінович, М.С.Якір
Вчимося розв’язувати задачі з геометрії. Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 240 с.
     
О.О.Старова
Контрольні роботи та орієнтовне календарне планування (Математика в школах України №19-21 (247-249) липень 2009 р.)
     
А.I.Корнеc
Математика. Зошит для контрольних і самостійних робіт. 9 клас. — 3-тє вид., пере-роб. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. — 64 с.
     
А.П.Єршова
Самостійні і контрольні роботи з алгебри та геометрії для 9 класу. Різнорівневі дидактичні матеріали / А.П.Єршова, В.В.Голобородько, Ґ.С.Єришова. - Х. Гімназія, 2002. - 128 с.
     
Г.П.Бевз
Геометрія трикутника: Навч.-метод, посіб. для загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 120 с: іл.