Поглиблене вивчення
     
А.Г.Мерзляк
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія: Підруч. для 9 кл. шкіл з поглибл. вивченням математики — X.: Гімназія, 2009. — 272 с: іл.
     
О.О.Моргун, М.С.Фурман, І.А.Сільвестрова
Геометрія 9./ О.О.Моргун, М.С.Фурман, І.А.Сільвестрова.— X.: Вид. група «Основа», 2006.— 192 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 8 (44)).
     
М.І.Чемерис, Н.С.Хорт, Т.В.Наврузова
Поглиблене вивчення математики у 9 класі. Дидактичні матеріали / — X.: Вид. група «Основа», 2014. — 124, [4] с. (Б-ка журн. «Математикав школах України»; Вид. 1 (133)).