Розділ 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
  + К О Н С П Е К Т И        У Р О К І В +  
О.М.Роганін
Майстер-клас нового покоління. Геометрія. 9 клас (1-10 (61-70) уроки). Вид-во "Ранок", 2012
     
Геометрія, розробки уроків (1-10 (61-70) уроки) (X.: Видавництво «Ранок», 2009. (Майстер-клас) За програмою 12-річної школи)
     
О.М.Роганін
Геометрія, плани-конспекти всіх уроків (1-10 (61-70) уроки) (X.: Видавництво «Ранок», 2009. (Майстер-клас) До підручника «Геометрія. 9 клас» А.П.Єршової, В.В.Голобородька, 0.Ф.Крижановського, С.В.Єршова)
     
С.П.Бабенко
Усi уроки геометрiї. 9 клас. (1-10 (61-70) уроки) (Х.: Вид. група «Основа», 2009. Серiя «12-рiчна школа»).
     
О.О.Старова
Розробки уроків (1-9 (62-70) уроки) (X.: Вид. група «Основа», 2009. Серія «Мій конспект»).
     
  + Д И Д А К Т И Ч Н І         М А Т Е Р І А Л И +  
С.П.Цуренко
Алгебра. Геометрія. 9 клас. Багатоваріантні самостійні та класні і домашні контрольні роботи: Тематичне оцінювання. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. — 72 с.
     
О.О.Старова
Геометрія. 9 клас. — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 63, [1] с. (Серія «Дидактична картотека»).
     
С.В.Вердіна, Ю.В.Чепіга
Алгебра. Геометрія. 9 клас : зошит для поточного та тематичного оцінювання — X. : ПЕТ, 2013. — 88 с. + 16 с. вкладка. — (Серія «Контроль знань протягом року!»).
     
Г.Ю.Чекова
Математика. 9 клас : методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності : книжка для вчителя (К. : Генеза, 2013. - 192 с.)
     
Г.Ю.Чекова
Математика: завдання для самост, і контрол. робіт : зошит для учня : 9-й кл. (К. : Генеза, 2013. — 120 с.)
     
Н.А.Тарасенкова

Самостійні та контрольні роботи з геометрії для 9 класу : метод, посібник / За ред. Н.А.Тарасенкової, М.І.Бурди. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. - 80 с.

     
А.Р.Гальперіна
Алгебра. Геометрія. 9 клас : Тестовий контроль знань. (К. : Літера ЛТД, 2010.)
     
О.І.Каплун
Тест-контроль. Алгебра + геометрія. 9 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. (Харків: ФОП Співак Т. К., 2009.)
     
О.І.Каплун
Алгебра + геометрія. 9 клас: Навчально-методичний прсібник. (Харків: ФОП Співак В. Л., 2010.)
   
О.М.Роганін, Л.Г.Стадник
Геометрія. 9 клас: Комплексний зошит для контролю знань (X.: Видавництво «Ранок», 2009.)
     
О.М.Роганін Геометрія. 9 клас: Експрес-контроль. (X.: Видавництво «Ранок», 2009.)
     
А.І.Корнес, С.П.Бабенко
Алгебра. Геометрія. 9 клас: Зошит для контрольних і самостійних робіт (X.: Видавництво «Ранок», 2009.)
     
А.П.Єршова Збірник самостійних і контрольних робіт (X.: Видавництво «Ранок», 2009.)
     
Л.М.Адруг
Геометрія. Комплексний контроль знань. Зошит № 1 для контрольних робіт. Зошит № 2 для самостійних робіт. 9 клас. (X.: ТОВ «Нова тема», 2010.)
     
Л.М.Іваненко Т.Г.Роєва Тестовий зошит. Геометрія. 9 клас. (X.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2009.)
     
В.С.Малініна, Т.Г.Роєва Геометрія. Практика і підсумки. 9 клас. (X.: ТОВ «Нова тема», 2009.)