Готуємося до державної підсумковї атестації
     
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна
Математика. 9 клас : Державна підсумкова атстація. Орієнтовні зразки екзаменаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації / уклад. Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. —64 с.
     
В.Г.Бевз
Математика. Збірник завдань для проведення ДПА. 9 кл. / В.Г.Бевз, Д.В.Васильєва. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. - 80 с.
     
М.В.Березняк
Підсумкові контрольні робота для ДПА з математики. 9 клас / М.В.Березняк. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 64 с. +РОЗВ'ЯЗКИ + умови та чернетки
     
О.С.Істер
Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики : для загальноосвіт. навч. закл. : 9-й кл. / О.С.Істер, О.В.Єргіна. — Київ : Генеза, 2016. — 32 с. : іл. +РОЗВ'ЯЗКИ +
     
М.В.Березняк
Підсумкові контрольні робота для ДПА з математики. 9 клас / М. В. Березняк. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. — 64 с. + РОЗВ'ЯЗКИ
     
Істер О.С.

Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики : для загальноосвіт. навч. закл. : 9-й кл. / О.С.Істер, О.В.Єргіна. — Київ : Генеза, 2015. — 32 с. : іл. + РОЗВ'ЯЗКИ

     
А.Г.Мерзляк та ін.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 9-й кл. / А.Г.Мерзляк [та ін.]; за ред. М.І. Бурди. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2014. - 256 с.
     
М.В.Березняк
Математика. Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації. 9 клас / М. В. Березняк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. — 224 с.
     
П.В.Петров
Математика. 9 клас: розв’язання всіх завдань до посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 клас» (за редакцією М.І.Бурди) / П.В.Петров. — X. : Ранок-НТ. — 208 с. — (Серія «Екзамен без проблем»).
     
О.О.Брусенцова
Розв’язання завдань до збірника для державної підсумкової атестації з математики 9 клас: — X.: Брусенцова О.О., 2014 — 240 с.
     
О. М. Роганін
Математика. Геометрія: навч. посіб. — К.: Український центр підготовки абітурієнтів, 2013. — 208 с. — (Серія «ґрунтовна підготовка до ДПА у 9 класі за 50 тижнів»).
     
О.І.Глобін та ін.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики : 9-й кл. /К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 168 с. : іл.
     
В.С.Кулік
Математика. 9 клас; Розв’язання всіх завдань: До посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (X.: Ранок-НТ. 160 с. — (Екзамен без проблем))
     
М.В.Березняк
Математика. Державна підсумкова атестація. 9 клас. Вказівки та розв’язки / - Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. - 160 с.
     
М.В.Пліщук
Довідник з математики для вступників до коледжів, технікумів, училищ на базі 9 класів. Вступні тести та відповіді: Навч. пос. (Тернопіль; Навчальна книга - Богдан, 2006. — 204 с.)
     
О.С.Істер
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 клас / О.С.Істер, О.І.Глобін, О.В.Комаренко. - 2-ге вид., доопрац. — К.:Центр навч.-метод. л-ри, 2012. — 112 с. : іл.
     
В.С.Кулік
Математика. 9 клас: Розв'язання всіх завдань: До збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики / Упоряд. В. С. Кулік.— X.: Ранок-НТ, 2012.— 112 с.
     
О.С.Істер та ін.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 клас / О.С.Істер, О.І.Глобін, О.В.Комаренко. — К.:Центр навч.-метод. л-ри, 2011. — 112 с. : іл.
     
В.С.Кулік
Математика.  9  клас:  Розв'язання  всіх  завдань для державної  підсумкової атестації / Упоряд. В. С. Кулік.— X.: Ранок-НТ, 2011.— 112 с.
     
П.Г.Павленко, М.І.Сидорчук
Розв'язник завдань державної підсумкової атестації з математики : 9 кл. / П.Г.Павленко, М.І.Сидорчук. — К. : Освіта 2009, 2011. - 64 с
     
С.М.Решетнікова, Г.Б.Ліннік
Решетнікова С.М., Ліннік Г.Б. Розв'язання завдань до збірника для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. - X. : Парус-Друк, 2011.- 80 с.
     
М.І.Бурда
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас (X. Гімназія, 2010. — 256с.)
     
С.А.Кононенко
Розв'язування до завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. (X.: ™ Країна мрій, 2010. — 144 с.)