Повернутися на головну сторінку  
Віртуальний методичний кабінет математики
 
 
Інструкція користувача
   

         Даний програмний засіб сприяє зростанню читачів і є рекламою паперових видань.

Інструкція користувача  
   
         Всі авторські права належать їх власникам. Якщо Ви є автором даної книги і її розповсюдження ущемляє Ваші авторські права або якщо Ви хочете внести зміни до даного документа або опублікувати нову книгу зв'яжіться з нами по email: y_borjemskuy@i.ua
Як користуватися ВКМ  
   
Системні вимоги  
 
        Методика викладання математики є частковим компонентом системи педагогічних наук. Значну увагу в педагогіці приділяють дидактиці, яка обґрунтовує і розкриває зміст, методи та організаційні форми навчання. Процес навчання будується у відповідності до дидактичних принципів на основі наочності, усвідомлення, систематичності, доступності та міцності засвоєння знань, умінь і навичок.
        Важливою умовою міцного засвоєння знань є мистецтво викликати інтерес до предмету. Дж.Крістал сказав: «Кожну математичну книжку, варту читання, треба перечитувати «вздовж і впоперек», якщо дозволено буде вжити такий вислів. Дещо змінивши Лагранжеву пораду, я б сказав: «Ідіть далі, але частіше повертайтеся, щоб скріпити віру». Якщо вам трапиться важкий чи нудний абзац, пропустіть його; ви повернетеся до нього пізніше, коли побачите його важливість або відчуєте потребу в ньому для подальшого читання».
 

        Нині вчителі стикаються із проблемою великої кількості різнопланових підручників, посібників, методичних розробок, періодичних видань, електронних ресурсів та. інших дидактичних матеріалів з математики. Однією з актуальних проблем для кожного вчителя математики є підготовка до уроків, пошук відповідної навчально-методичної   літератури,   її   систематизація,   це   займає   багато   часу, переростає у рутинну роботу, яка відбиває у нього усіляке бажання творчо мислити і розвиватися.

        Для вирішення даної проблеми було створено програмний педагогічний засіб «Віртуальний методичний кабінет математики» (ВМКМ), який включає наступні підрозділи:
   
       - «Документи МОН»: де розміщено перелік рекомендованої літератури, нормативно-правова документація вчителя математики (постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, програми для загальноосвітніх навчальних закладів, концепції, інстуктивно-методичні листи, тощо), всі діючі програми з математики для 5-11 класів;
   
        - «Математика» 5-6 клас за новою та старою програмами, «Алгебра» 7-11 клас, «Геометрія» 7-11 клас - повна база підручників та посібників, які систематизовано відповідно до календарно-тематичного плану;
   
        - «Конкурси, олімпіади» до якого увійшли посібники, збірники задач для підготовки до олімпіад з методичними вказівками, зразками завдань та розв'язками; умови завдань та розв'язки міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та математичного конкурсу «Золотий ключик»;
   
        - «Тестування» - матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (24 джерела) за 2008-2015 рр.: навчальні посібники, типові тестові завдання, збірники тренувальних завдань, зразки робочих зошитів, інструктивно-методичні матеріали, тощо;
   
        - «Періодика» - включає архіви періодичних видань з математики України:
- журнал Математика в школа України» та додатки до нього за 2006-2014 рр.,
- журнал Математика в школа України. Позакласна робота» за 2011-2014 рр.,
- газета «Математика» та додатки до неї за 2006-2014 рр.,
- газета «Математична газета» за 2006-2014 рр.,
- журнал «Математика в школі» за 2004-2014 рр.;
             а також періодичні видання Росії:
    - Научно-теоретический и методический журнал "Математика в школе" за 1999-2014 гг.,
    - Библиотечка «Первого сентября», серия «Математика» за 2005-2010 гг.,
- Методическая газета для учителей математики "МАТЕМАТИКА" за 2007-2013 гг.,
    - Научно-популярный физико-математический журнал "КВАНТ" за 1970-2014 гг.,
    - Научно-популярная серия. Библиотечка "Квант",
    - Журнал для любознательных "КВАНТИК" за 2012-2014 гг.,
    - "Занимательные головоломки" коллекция логических игр от DeAGOSTINI (всі видання),
- "Мир математики" еженедельное издание от DeAGOSTINI (всі видання).
   
        - «Супутні програми» містить ряд програм: АDОВЕ RЕАDЕR, «Квадратное уравнение», «Меtriх», «Відмінник», «Аdvаnсеd Grарhеr» (програма побудови графіків), а також педагогічні програмні засоби для 5-8 класів, які відповідають навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів України;
   
        - «Різне» - колекція математичних таблиць, міні-підручників, коротких біографій видатних вчених-математиків, матеріали з історії математики, таблиці з алгебри та геометрії 7-9 класи, вислови відомих математиків світу, математичні енциклопедії, презентації з математики;
   
        - «Інструкція» - інструкція користувача, яка містить опис можливостей ВМКМ, вказівки як ним користуватися та системні вимоги для встановлення;
   
        - «Література» - перелік використаної навчально-методичної літератури, яка систематизована за класами та предметами.
   
        Отже, ВМКМ - це реальна допомога вчителям та студентам фізико-математичних факультетів педагогічних ВНЗ у підготовці та проведенні уроків, творчих вечорів, математичних ігор. Він істотно полегшує пошук та зменшує матеріальні витрати на придбання відповідної навчально-методичної літератури, що дозволяє вивільнити багато часу на творчу складову.
   
        Матеріали, які розміщенні на сайті будуть також корисними для студентів та учнів, які поглиблено вивчають математику. Вони зможуть самостійно відшукувати та систематизувати інформацію, навчаться застосовувати її на практиці, а отже, приймати активну участь у процесі навчання, самостійно мислити, пропонувати та відстоювати власну точку зору, моделювати математичні задачі та їх розв'язки.
   
        Сайт має можливість коригування, зміни, доповнення будь-якої інформації, яка в ньому представлена. Отже, перевагою такої форми представлення інформації є її мобільність, доступність, завдяки можливості розміщення в мережі Internet, адекватність рівню розвитку наукових знань.
   

        Але завжди потрібно пам'ятати, що електронні ресурси - це лише засіб, який допомагає педагогу, але не може замінити його. Саме з цієї точки зору нами розглядалися проблеми, які пов'язані з розробкою та наповненням електронних дидактичних засобів з математики, а саме «Віртуального методичного кабінету математики».