Підручники та посібники  
Математичний калейдоскоп (факультативний курс). 5 клас: Робочий зошит Л. П. Бєлова, М. М. Корнієнко, Л. Ю. Полякова
Математичний калейдоскоп (факультативний курс). 5 клас: Робочий зошит / Л.П.Бєлова, М.М.Корнієнко, Л.Ю.Полякова.— Ч. 1.— Х.: Видавництво «Ранок», 2012.— 80 с.— (Логіка +).
     Робочий зошит для учня (у двох частинах) є складовою навчально-методичного комплекту «Логіка+. Математичний калейдоскоп». Зміст навчального матеріалу, поданого в посібнику, відповідає програмі факультативного курсу для учнів 5 класу «Математичний калейдоскоп» (автор О. Р. Гартфіль).
     До частини 1 зошита ввійшли теми «Обчислювальний практикум» (цікаві задачі на магічні квадрати, математичні головоломки тощо) та «Задачі на зважування і переливання» (різноманітні задачі на частки і поділи).
     Посібник містить 16 уроків, кожен з яких складається з таких етапів: актуалізація знань (інтелектуальна розминка, до якої включено усні запитання й графічне завдання), мотивація навчальної діяльності (задача для обговорення), вивчення й закріплення нового матеріалу (основні теоретичні відомості, типові й нестандартні задачі), підбиття підсумків уроку (інтерактивні вправи), домашнє завдання (усні запитання, задачі для письмового розв’язання, творче завдання). Запропоновані в кожному уроці задачі подані, як правило, в такій послідовності: задача з повним розв’язанням, задача з частковим розв’язанням, яке учні повинні доповнити, задачі для самостійного розв’язання.
     Продумана система задач, наявність важливого для розглядуваної теми теоретичного матеріалу, а також цікавих відомостей допоможуть розкрити математичні здібності учнів, розвинути логічне мислення, сформувати навички дослідницької діяльності, розширити кругозір.
     Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів математики.
 
   
  Тема 1. Обчислювальний практикум  
Урок 1. Знаходження суми чисел методом Гаусса. Латинські квадрати  
Урок 2. Знайомство з магічними квадратами  
Урок 3. Складання магічних квадратів  
Урок 4. Арифметичні узори  
Урок 5. Задачі на розстановку знаків арифметичних операцій і дужок  
Урок 6. Арифметичні конструкції  
Урок 7. Арифметичні ребуси  
Урок 8. Ребуси із зірочками  
Урок 9. Багатоповерхові ребуси. Розв’язування задач за допомогою ребусів  
  Тема 2. Задачі на зважування і переливання  
Урок 10. Частки і поділи  
Урок 11. Переливання рідини  
Урок 12. Зважування на шалькових терезах без гир (заняття 1)  
Урок 13. Зважування на шалькових терезах без гир (заняття 2)  
Урок 14. Зважування на шалькових терезах з гирями  
Урок 15. Зважування на терезах з гирями або зі шкалою  
Урок 16. Турнір. Обчислювальний практикум. Задачі на зважування і переливання  
   
   
     Робочий зошит для учня (у двох частинах) є складовою навчально-методичного комплекту «Логіка+. Математичний калейдоскоп». Зміст навчального матеріалу, поданого в посібнику, відповідає програмі факультативного курсу «Математичний калейдоскоп» (автор О. Р. Гартфіль).
     До частини 2 зошита ввійшли теми «Ігри» (фокуси із числами, фігурами, мотузочками, ігри-жарти, математичні ігри та стратегії); «Конструкції» (головоломки із сірниками, задачі на розрізання фігур, головоломки поліміно, танграм); «Логічні задачі» (основні поняття логіки, задачі з істинними й хибними висловлюваннями, парадокси й софізми).
     Посібник містить 18 уроків, кожен з яких складається з таких етапів: актуалізація знань (інтелектуальна розминка, до якої включені усні запитання й графічне завдання), мотивація навчальної діяльності (задача для обговорення), вивчення й закріплення нового матеріалу (основні теоретичні відомості, типові й нестандартні задачі), підбиття підсумків уроку (інтерактивні вправи), домашнє завдання (усні запитання, задачі для письмового розв’язання, творче завдання). Запропоновані в кожному уроці задачі подані, як правило, в такій послідовності: задача з повним розв’язанням, задача з частковим розв’язанням, задачі для самостійного розв’язання.
     Продумана система задач, наявність важливого для розглядуваної теми теоретичного матеріалу, а також цікавих відомостей допоможуть розкрити математичні здібності учнів, розвинути логічне мислення, сформувати навички дослідницької діяльності, розширити кругозір.
     Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів математики.  
   
  Тема 3. Ігри  
Урок 17. Фокуси із числами та арифметичними діями  
Урок 18. Математичні фокуси з геометричними фігурами та предметами  
Урок 19. Математичні фокуси з мотузочками та рисунками  
Урок 20. Знайомство з математичними іграми, іграми-жартами  
Урок 21. Симетрична стратегія в математичних іграх  
Урок 22. Знайомство з іншими стратегіями в математичних іграх  
  Тема 4. Конструкції  
Урок 23. Заберемо або перекладемо сірник  
Урок 24. Конструювання із сірників  
Урок 25. Розрізання фігур на рівні частини  
Урок 26. Розрізання фігур на нерівні частини. Розрізання з додатковими умовами  
  Тема 5. Логічні задачі  
Урок 27. Основні поняття логіки. Прості висловлювання  
Урок 28. Складні висловлювання. Заперечення висловлювань  
Урок 29. Розв’язування логічних задач за допомогою таблиць  
Урок 30. Задачі з істинними та хибними висловлюваннями  
Урок 31. Задачі про лицарів і брехунів  
Урок 32. Розв’язування задач із кінця  
Урок 33. Математичні парадокси і софізми  
Урок 34. Турнір. Ігри. Конструкції. Логічні задачі  
   
     
Навчально-методичний комплект "ЛОГІКА+. Математичний калейдоскоп. 5 клас"
     
Програма факультативного курсу "Математичний калейдоскоп" (Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч. І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С.Прокопенко, О.П.Вашуленко, О.В.Єргіна. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 320 с.— (Факультативи та курси за вибором).)
     
Переглянути робочий зошит
Математичний калейдоскоп (факультативний курс). 5 клас: Робочий зошит: У 2 ч. / Л.П.Бєлова, М.М.Корнієнко, Л.Ю.Полякова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2012.— (Логіка +).
     
  Книга для вчителя  
     
101 логічна задача : [факультативний курс] Математичний калейдоскоп / Л.П.Бєлова, М.М.Корнієнко, Л.Ю.Полякова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 64 с. — (Серія «Логіка +»).