Підручники та посібники
Олександр Семенович Істер
Математика 5 клас
Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Рукопис підручника посів II місце на Всеукраїнському конкурсі підручників для 5 класу за новим Державним стандартом.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 р. № 10)
    Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».
   
Шановний п’ятиклacнику! Шановні вчителі! Шановні батьки!
Повторення вивченого в 1—4 клaсах
Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
 
§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
 
§ 2. Порівняння натуральних чисел
 
 
§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання
 
 
§ 4. Віднімання натуральних чисел
 
 
Д        омашня самостійна робота № 1
Переглянути підручник повністю у форматі DjVu
 
        Завдання для перевірки знань № 1 (§1– §4)
 
§ 5. Множення натуральних чисел
Переглянути підручник повністю у форматі PDF розпізнаний
 
§ 6. Властивості множення
 
§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником
 
§ 8. Ділення натуральних чисел
 
 
§ 9. Ділення з остачею
 
 
        Домашня самостійна робота № 2
 
 
        Завдання для перевірки знань № 2 (§5 – §9)
 
 
§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули
 
 
§ 11. Рівняння
 
 
§ 12. Текстові задачі
 
§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
 
        Домашня самостійна робота № 3
 
        Завдання для перевірки знань № 3 (§10 – §13)
 
§ 14. Комбінаторні задачі
 
§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами
 
§ 16. Відрізок та його довжина
 
 
§ 17. Промінь, пряма, площина
 
§ 18. Координатний промінь. Шкала
 
        Домашня самостійна робота № 4
 
        Завдання для перевірки знань № 4 (§14 – §18)
 
§ 19. Кут. Види кутів
 
§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів
 
§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників
 
§ 22. Прямокутник. Квадрат
 
§ 23. Рівні фігури
 
§ 24. Площа прямокутника і квадрата
 
§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
 
§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
 
        Домашня самостійна робота № 5
 
        Завдання для перевірки знань № 5 (§19 – §26)
   
Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ  
 
§ 27. Звичайні дроби
 
§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
 
§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
 
§ 30. Правильні і неправильні дроби
 
§ 31. Мішані числа
 
§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
 
§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел
 
        Домашня самостійна робота № 6
 
        Завдання для перевірки знань № 6 (§27 – §33)
 
§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
 
§ 35. Порівняння десяткових дробів
 
§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів
 
§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів
 
        Домашня самостійна робота № 7
 
        Завдання для перевірки знань № 7 (§34 – §37)
 
§ 38. Множення десяткових дробів
 
§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів
 
§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число
 
§ 41. Ділення на десятковий дріб
 
        Домашня самостійна робота № 8
 
        Завдання для перевірки знань № 8 (§38 – §41)
 
§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа
 
§ 43. Знаходження числа за його відсотком
 
§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини
 
§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами
 
        Домашня самостійна робота № 9
 
        Завдання для перевірки знань № 9 (§42 – §45)
 
Для тих, хто любить математику
 
Відповіді до вправ
 
Предметний покажчик
   
 
 

Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с. : іл.

  Сторінка автора в Інтернеті: www.ister.in.ua
Навчально-методичний комплект "Матемиатика 5 клас"
О. С. Істера. Математика. (Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ґенеза, 2013)
Рукопис підручника посів II місце на Всеукраїнському конкурсі підручників для 5 класу за новим Державним стандартом.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 р. № 10)
 
 
   
О.С.Істер
Орієнтовне поурочне планування (4 год на тиждень)
   
О.С.Істер
Презентація підручника О. С. Істера. Математика. (Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ґенеза, 2013)
   

Істер О. С. Математика. 5 клас : кн. для вчителя / О.С.Істер, О.І.Баришнікова, О.А.Карликова. К. : Генеза, 2013. - 184 с. : іл.

Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 01.07.2013 р. №14.1/12-Г-243)
     Методичний посібник містить розробки уроків з математики відповідно до підручника «Математика. 5 клас» (автор О.С.Істер, видавництво «Генеза», 2013 рік) з метою практичної допомоги вчителю у побудові уроку, що відповідає сучасним вимогам, та доборі додаткового дидактичного матеріалу для учнів. Використання посібника під час підготовки до уроку дасть змогу вчителю ефективно використовувати навчальний час, найбільш повно реалізувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів. У запропонованих розробках уроків виділено основні структурні елементи уроку та його дидактичну мету. Кожний урок орієнтовано на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт, як при вивченні теорії, так і при розв’язуванні задач. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
   

Істер О.С. Математика. 5 клас. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Київ, Генеза, 2013 — 96 с.

Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 01.07.2013 р. №14.1/12-Г-235)
     Посібник містить повну добірку самостійних та тематичних контрольних робіт з усього курсу математики 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до навчальної програми за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Для зручності користування посібником формат його подібний до формату робочого зошита учня, оскільки до більшості завдань передбачено місце для запису процесу розв’язування та відповідей. Тексти робіт складено у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів. Посібник орієнтовано на підручник «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С., видавництво «Генеза», 2013 р.), проте це видання стане у нагоді також вчителям і учням, які працюють за іншими підручниками. Назви самостійних та тематичних контрольних робіт відповідають темам програми з математики, перевірку навчальних досягнень з яких передбачено цими роботами. Призначено для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
   
     У посібнику запропонована повна добірка матеріалів з математи ки 5-го класу відповідно до шкільної програми: вправи, рівневі самостійні роботи, тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю знань.
     Призначений для вчителів, методистів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
 
   
Математика. 5 кл.: Тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю: Навч. посібн. Вид. п’яте, переробл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. — 64 с.
     У посібнику запропонована добірка завдань для проведення тематичного оцінювання з математики учнів 5-го класу. Тексти завдань складено відповідно до програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і за чинними в Україні підручниками.
     Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, для абітурієнтів, а також учителів і методистів.
 
 
         
 
   
О.О.Старова
Календарне планування вивчення математики в 5 класі. За підручником О. С. Істера. Математика. (Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ґенеза, 2013)
   
Відкрити книгу для перегляду