Скарбничка шкільної математики
Галина Апостолова, Василь Ясінський
  Перші зустрічі з параметром
  Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у сьмому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами
Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (протокол засідання комісії з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 29 січня 2004 р. №1)
          Посібник присвячено традиційно важкому розділу шкільної ма­тематики — «Задачі з параметром». Матеріал посібника пі­дібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення розгалуження, вмінь і навичок роботи з па­раметрами. Посібник написано доступною для школярів мо­вою, він містить багато прикладів та розв’язань опорних задач. Видання буде корисним школярам при вивченні відповідних розділів математики та абітурієнтам при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів.
   
  Передмова
§1.  Готуємось до зустрічі з параметрами. Завдання 1
§2.  Мова, якою ми користуємось. Завдання 2
§3.  Лінійні рівняння з параметрами. Завдання 3
§4. Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами у знаменнику. Завдання 4
§5.  Прямі і кола на координатній площині. Завдання 5
§6. Розв’язання систем двох лінійних рівнянь з параметрами. Завдання 6 
§7.  Рівняння з параметрами, які зводяться до лінійних. Завдання 7
§8. Квадратні рівняння з параметрами. Співвідношення між коренями квадратного тричлена. Завдання 8
§9.  Лінійні нерівності з параметрами. Завдання 9
 
§10. Квадратичні нерівності з параметрами (і не тільки вони). Завдання 10
 
§11. Дробово-лінійні нерівності з параметрами (і не тільки вони). Завдання 11
 
§12. Рівняння з параметрами, що зводяться до квадратних. Завдання 12
 
§13. Навкруги квадратичної функції. Завдання 13
 
§14. Гра коренів квадратного тричлена з числом. Завдання 14
 
§15. Гра коренів квадратного тричлена з інтервалом. Завдання 15
 
§16. Впізнай умову!  Завдання 16
 
§17. На допомогу приходить графіка. Завдання 17
 
§18. Знайомтесь — параметри у тригонометрії. Завдання 18
 
§19. Логарифмічна функція і параметр. Завдання 19
 
§20. Параметр у задачах на використання похідної і найбільше та найменше значення функції. Завдання 20
 
§21. Про деякі задачі, у яких потрібно знайти найбільше або найменше значення виразів. Завдання 21
   
 
Відповіді та поради
 
Опорні схеми
 
Список літератури
     
   

Апостолова Галина, Ясінський Василь. Перші зустрічі з параметром. — К.: Факт, 2004. — 316 с.; іл.