Скарбничка шкільної математики
Галина Апостолова
  Я сам!
  Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у сьмому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами
Схвалено Міністерством освіти України як навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
          Метою книги є становлення як алгебраїчної техніки, так і логічного, абстрактного, алгоритмічного та графічного мислення учнів, розвиток їхньої пошукової активності, підготовка до роботи з модулем та параметром (І частина), початок поглибленого вивчення таких тем, як нерівності, графіки функцій, параметри (II частина). Містить методичні матеріали до того, як розпочинати теми, що викликають складнощі викладання у вчителя і засвоєння в учня, опорні схеми з окремих тем алгебри та відповіді з порадами.
          Посібник може бути використаний учнями 7-11 класів для самонавчання, вчителями для організації роботи учнів за окремими темами та як методична література.
   
 

Передмова для всіх. Передмова для учнів

 
Частина І. 7 клас
 
§1. Виконай дії
 
 
§2. Подумай-поміркуй 
 
 
§3. Розклади на множники
 
 
§4. Числова вісь
 
 
§5. Розкласти на множники, виносячи за дужку спільний множник
 
 
§6. Поміркуй-подумай
 
 
§7. Пограємось!
 
 
§8. Додати дроби
 
 
§9. Абсолютна величина числа
 
 
§10. І знову - додати дроби
 
 
§ 11. Подумай-поміркуй
 
 
§12. Ігрова пауза
 
 
§13. Розкласти на множники
 
 
§14. Поміркуй-подумай
 
 
§15. Скоротити дроби
 
 
§16. Множення і ділення дробів
 
 
§17. До питання про функції
 
 
§18. Перевір свою кмітливість
 
 
§19. Виконати дії
 
 
§20. Функції та їх графіки
 
 
§21. Побудуй графіки функцій
 
 
§22. Ой уже ці системи!
 
 
§23. Побудова графіків функцій, які містять символ абсолютної величини
 
 
§24. Спростити вираз
 
 
§25. І що ж у вас, дітки в головах?
 
   
 
§26. Розминка
 
 
§27. Поговоримо про функції
 
 
§28. Квадратний корінь та абсолютна величина числа
 
 
§ без №. Квадратні рівняння і ті, що зводяться до квадратних
 
 
§29. Ділення многочлена на многочлен. Теорема Безу
 
 
§30. Мова, якою ми говоримо
 
 
§31. Роз'язуємо рівняння, використовуючи знак<=> (і, навіть, рівняння з параметром!)
 
§32. Розв’язання рівнянь,які містять в собі декілька символів абсолютної величини. Метод інтервалів
 
§33. Поговоримо про властивості функцій
 
 
§35. Розв’язування нерівностей методом інтервалів
 
§36. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля
 
§37. Прямі та коло на площині
 
§38.Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами в знаменнику
 
§39.Рівняння з параметрами, які зводяться до линійних
 
§40.Лінійні нерівності з параметрами і ті, що зводяться до них, а також декілька квадратних
 
§41.Навкруги квадратичної функції
 
 
§42.Гра коренів квадратного тричлена з числом
 
 
§43.Гра коренів квадратного тричлена з інтервалом
 
     
 
Післямова
 
 
Опорні конспекти 7 клас
 
 
Опорні конспекти для тих, хто у восьмому ісласі та старше
 
 
Відповіді та поради 
 
 
Література
 
     
   
Апостолова Г.В. Я сам! Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у сьомому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами. — К.: ФАКТ, 2000. — 204с. — укр. мовою.