На допомогу вчителю (самоосвіта)
 
Крайзман М. Л.
Розв'язування геометричних задач методом координат
 
       У посібнику наведено понад 200, переважно конкурсних планіметричних та стереометричних задач з докладними розв'язуваннями. Значна увага приділяється традиційним геометричним задачам, які раціональніше розв'язувати координатним методом.
       Призначається для вчителів математики загальноосвітньої школи.
 
     Вступ
     Рівняння  прямої і площини
     Відстань між двома точками
     Точка  перетину  прямої і площини
     Площа трикутника
       Відстань від точки до прямої і площини
       Відстань  між мимобіжними прямими
       Визначення величини кута
       Комбінація сфери з многогранниками
       Задачі на знаходження множин точок
 

Крайзман М. Л. Розв'язування геометричних задач методом координат : Посібник для самоосвіти вчителів. — К.: Рад. школа, 1983. —127 с, іл.