Нестандартна математика
 
М.С.Кривошея, Т.М.Кривошея

ЦІКАВІ ЧИСЛОВІ ФІГУРИ

Збірник нестандартних завдань з математики для розвитку мислення школярів.
Рекомендовано Вченою радою Інституту педагогіки і психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 11 від 13 червня 2008 року)
         Збірник містить близько 200 нестандартних завдань математичного змісту для учнів 3 - 4 і 5 - 6 класів. У першому розділі „Як навчитися розв'язувати цікаві числові фігури" подано зразки розв'язання завдань, розкрито алгоритми відшуковування розв'язків. Другий розділ „Завдання для самостійного розв'язання" є своєрідним робочим зошитом, в якому безпосередньо можна записувати результати розв'язання пропонованих завдань. Третій розділ „Завдання для проведення математичних змагань" передбачає низку завдань для конкурсів, олімпіад, турнірів, позакласних занять, математичних свят тощо. Для тих, хто вагається у правильності свого розв'язання, у збірнику подано відповіді до всіх завдань.
          Матеріали даного збірника стануть у нагоді учням, студентам, магістрантам, учителям початкових і середніх класів, батькам, гувернерам - усім тим, хто любить математику і хоче розвивати своє мислення і мислення своїх вихованців.
   

Передмова

Розділ 1. Як навчитися розв'язувати числові фігури

Розділ 2. Завдання для самостійного розв'язування

Розділ 3. Завдання для проведення математичних змагань

              Відповіді:
                                 до розділу 2 "Завдання для самостійного розв'язання"
                                 до розділу 3 "Завдання для проведення математичних змагань"

Використана література

 

Кривошея М. С, Кривошея Т. М. Цікаві числові фігури: Збірник нестандартних завдань з математики для розвитку мислення школярів. - Вінниця: Антекс-УЛТД, 2008. - 84 с.