Нестандартна математика
 
Т.М.Кривошея

ВІДШУКАЙ ЗАКОНОМІРНОСТІ

Зошит з розвитку мислення учнів початкових класів
Рекомендовано Вченою радою Інституту педагогіки і психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 5 від 25.02.2009 року)
         Зошит з друкованою основою містить близько 350 завдань, які спрямовані на розвиток у молодших школярів логічного мислення, а також уміння знаходити закономірності. Він призначений для роботи з дітьми як на уроках, так і в позаурочний час.
          Цей зошит буде цікавим і корисним учням початкових класів, студентам і магістрантам спеціальності "Початкове навчання", учителям початкових класів, вихователям ГПД, гувернерам, батькам — усім, кому не байдуже інтелектуальне майбутнє власних дітей і дітей, яких Ви навчаєте і про розумовий розвиток яких піклуєтесь.
 

Передмова

                 Розділ 1. Продовж ряди фігур

                                  Розділ 2. Домалюй фігури

                                                   Розділ 3. Знайди зайві: букву, слово, число, фігуру

                                                                    Розділ 4. Встанови і впиши пропущені числа

                                                                                     Розділ 5. Продовж ряди чисел

                                                                                                      Розділ 6. Відшукай закономірності

                                                                                                                        Розділ 7. Обчисли раціонально

                                                                                                                                        Розділ 8. Поворот фігур

                                                                                                                                                         Розділ 9. Лабіринти

                 Відповіді і вказівки:

до розділу 2     до розділу 3    до розділу 4    до розділу 5    до розділу 6    до розділу 7    до розділу 8    до розділу 9
 
 

Кривошея Т. М. Відшукай закономірності: Зошит з розвитку мислення учнів початкових класів.

— Вінниця: Антекс-УЛТД, 2009. — 102 с.