Скарбничка шкільної математики
Ісаак Аркадійович Кушнір
  Трикутник і тетраедр у задачах
          У книжці понад 400 цікавих (включаючи й класичні) теорем і задач, пов’язаних з визначними точками і лініями в трикутнику і тетраедрі, властивості яких лежать в основі властивостей усіх інших складніших геометричних фігур. Кожний параграф є циклом погоджених між собою задач, розміщених у міру зростання складності. До всіх задач наводяться розв’язання.
          Для вчителів загальноосвітніх шкіл, студентів фізико-математичних факультетів педвузів, учнів старших класів.
   
 
Передмова
  Трикутник
 
1. Висоти трикутника. Ортоцентр
 
2. Ортоцентричний трикутник
 
3. Медіани трикутника. Центроїд
 
4. Бісектриси трикутника. Інцентр
5. Вписане й описане кола
6. Зовнівписані кола
7. Вписане півколо
8. Різницеві трикутники
9. Бісектральний трикутник
10. Побудова трикутника
11. Побудови в трикутнику
 
12. Вивчення властивостей трикутника за допомогою паралельного проектування
 
13. Проекції точки, що рухається вздовж сторони трикутника, на дві інші його сторони

 

  Тетраедр  
 
14. Кути, ребра і грані тетраедра
 
15. Висоти тетраедра. Ортоцентричний тетраедр
 
16. Прямркутний тетраедр
 
17. Рівногранний тетраедр
 
18. Медіани тетраедра. Центроїд
 
19. Тетраедр і описана сфера
 
20. Куля, дотична до граней тетраедра. Сфера, вписана в тетраедр
 
21. Куля, дотична до ребер тетраедра
 
22. Трикутник і тетраедр. Аналогічні задачі
 
23. Перерізи тетраедра
 
24. Теорема Чеви
     
  Застосування векторів у задачах  
 
25. Вектори в задачах про трикутник і тетраедр
 
26. Розв’язування задач про трикутник за допомогою розкладання векторів
 
27. Застосування формули Гамільтона
 
28. Про одну векторну формулу для трикутника
 
29. Про одну векторну формулу для тетраедра
     
  Додаток  
 
Тільки одна задача
   
 
Основні позначення
 

Список використаної та рекомендованої літератури

     
   

Кушнір І. А. Трикутник і тетраедр у задачах: Книжка для вчителя.— К.: Рад. шк., 1991.— 204 с.