На допомогу вчителю (самоосвіта)
Чепіга Юлія Вікторівна
Словник шкільної термінології. Математика
Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі математики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення математичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.
Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу математики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться математикою.
 

Переглянути вміст словника повністю

  Передмова
Частина 1

Українсько-російський тлумачний словник з математики

 
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее - Єє - Жж
Зз
Іі - Йй
 
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
 
 
Хх
Цц
Чч
Шш-Щщ
Яя
 
 
 
Частина 2

Російсько-український словник

 
 
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд - Ее - Єє - Жж
Ее - Єє - Жж- Зз
Ии
 
 
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
   Фф - Хх
 
Хх - Цц
Чч
Шш - Щщ - Ээ - Яя
         
                         
 
Чепіга Ю. В. Словник шкільної термінології. Математика. — Харків: Торсінг плюс, 2010. — 384 с.