Математика в таблицях
Нелін Євген Петрович
Таблиці з алгебри для 7-9 класів
1. Множини та операції над ними
   
2. Модуль числа та його властивості
 
3. Розклад алгебраїчних виразів на множники
 
4. Степені і корені
 
5. Арифметична та геометрична прогресії
6. Функції
7. Перетворення графіка функції у=f(x)  
8. Лінійна функція
9. Квадратична функція та її графік
10. Рівняння
11. Квадратні рівняння
       
12. Нерівності зі змінною      
13. Квадратні нерівності    
14. Системирівнянь  
15. Графічне розв'язування систем рівнянь з двома змінними
16. Поняття імовірності випадкової події