Математика в таблицях
 
     
Є.П.Нелін Таблиці з алгебри для 7-9 класів (16 шт.)
Є.П.Нелін Таблиці з геометрії для 7-9 класів (18 шт.)
Таблиці з планіметрії (34 шт.): трикутники, многокутники, коло; та стереометрії (42 шт.): обчислення відстаней та кутів у просторі, основні побудови в просторі, многогранники, круглі тіла, вектори і координати в просторі;
   
Переглянути вміст посібника
Роєва Т. П, Синельник Л. Я. Математика у таблицях. 5-6 клас: Навч. посібник. - X.: Видавнича група «Академія», 2002. - 172 с.
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу математики 5-6 класів відповідно до нової програми. Розглянуті розв’язання типових задач кожної теми. До всіх розділів підібрані тренувальні вправи, що мають три рівні складності.
     Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітних шкіл, абітурієнтам.
 
   
Переглянути вміст посібника
Роганін О.М. Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7—11 класи. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 112с. — (Рятівник).
     Посібник містить основні положення шкільного курсу алгебри і початків аналізу. Довідник допоможе знайти необхідну інформацію (означення, формули, приклади); повторити відповідний матеріал під час підготовки до уроку, контрольної роботи, підсумкової державної атестації; згадати, як розв'язуються основні (типові) приклади і т. п.; підготуватися до вступного іспиту або співбесіди з математики тощо.
     Призначений для учнів 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.
 
   
Переглянути вміст посібника

Роганін О.М. Геометрія в таблицях і схемах. Х.: Торсінг Плюс, 2010. — 97 с.

     В даному посібнику у зручній формі (у вигляді таблиць та схем) викладено основні поняття геометрії, вивчення яких передбачено чинною шкільною програмою. 
     Посібник призначений для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться геометрією.
     Викладання матеріалу в таблицях і схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на важливих правилах, фактах, формулах.
 
   
Переглянути вміст посібника
Геометрія у визначеннях, формулах і таблицях: Довідковий посібник для учнів 7—11 класів.— X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. — 96 с.
     Посібник містить основні положення шкільного курсу геометрії. Наочна форма викладення матеріалу допоможе школярам в узагальненні та систематизації знань з геометрії, скоротить час на повторення вивченого напередодні контрольної роботи.
     Призначено для учнів 7—11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також для абітурієнтів.
 
   
Переглянути вміст посібника
Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7-12 класи: Навч. посіб. - Вид. 4-те, випр. і допов. - X.: Країна мрій™, 2008. - 200 с.
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу алгебри 7-12 класів. Наведені розв’язання типових задач кожної теми.
     Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам.
 
   
Переглянути вміст посібника
Геометрія. 7-9 клас. Практичний довідник / уклад. Чекова Г. Ю. Чернігів: КММЕДІА, 2015. — 192 с.
     Посібник створений для підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з геометрії 7-9 класів у відповідності до навчальної програми. До книги розроблено мобільний електронний додаток, який наповнений мультимедійними матеріалами. Використання книги і додатку допоможе засвоїти теоретичні факти та їх вживання при розв’язуванні задач. Комплект адресовано учням загальноосвітніх навчальних закладів, їх батькам та вчителям.
 
   
Переглянути вміст посібника
Чекова А.М. Геометрія. 7-11 класи: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге. - X.: Країна мрій™, 2010. - 120 с.
     Посібник містить основні теоретичні питання курсу геометрії 7-11 класів. Наведені розв’язання типових задач кожної теми.
     Посібник адресований учням та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам.
 
 
   
Переглянути вміст посібника
Нелін Є. П. Алгебра в таблицях (з Додатком): Навч. посібник для учнів 7—11-х класів. — X.: Світ дитинства, 1998. — 116 с. (Додаток 56 с.)
     У посібнику логічно упорядковано та систематизовано той мінімум основних і додаткових даних шкільного курсу алгебри, алгебри та початків аналізу і комбінаторики, котрий дає можливість роз'язувати задачі, що пропонуються на випускних чи вступних іспитах. Посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу алгебри, алгебри та початків аналізу і комбінаторики, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками алгебри і алгебри та початків аналізу для середньої школи вони працюють.
     Для учнів 7—11-х класів загальноосвітніх закладів.
   
Переглянути вміст посібника

Нелін Є. П. Геометрія в таблицях: Навчальний посібник для учнів старших класів. - X.: Світ дитинства, 1997. — 64 с.

     Навчальний посібник може бути використано як учнями для повторення шкільного курсу геометрії, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми в роботі за будь-яким підручником з геометрії для середньої школи. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних із шкільного курсу геометрії (планіметрія, стереометрія, координати й вектори), який дозволяє розв’язувати найскладніші геометричні задачі, що пропонуються на випускних та вступних іспитах.
 
   
Переглянути вміст посібника

Генденштейн Л. Е., Єршова А. П. Математика. Наочний довідник з прикладами.— X.: Гімназія, 2009 .— 192 с.

     Довідник вирізняється максимальною наочністю: майже кожне твердження елементарної математики ілюстровано відповідним рисунком. Книга допоможе учням шкіл, ліцеїв та гімназій, незалежно від того, за якими підручниками і за якою програмою вивчається курс математики, наочно уявити навчальний матеріал і швидко знайти необхідні відомості. Такий довідник на столах учнів дозволить учителеві звільнити час уроку для розв’язування задач. Випускникам і абітурієнтам надасть змогу побачити предмет математики в цілому і систематизувати свої знання.
 
   
Переглянути вміст посібника
Школьная rеометрия в чертежах и формулах / В.В.Амелькин, Т.И.Рабцевич, В.Л.Тимохович. Минск: Красико Принт, 2008. 80 с.
     Пособие содержит тщательно отобранный и систематизированный теоретический материал, который поможет учащимся не только yrлубить свои знания, про верить и закрепить практические навыки при систематическом изучении rеометрии, но и предоставляет xopoшую возможность для эффективной подrотовки как к выпускному и конкурсному экзаменам, так и к централизованному тестированию.
     Предназначено школьникам, абитуриентам, учителям.
 
   
Переглянути вміст посібника

Гусев Валерий Александрович Математика: учебно-справочное пособие / В.А.Гусев, А.Г.Мордкович. — Москва: Астрель, 2013. — 671,[1] с.: ил. — (Справочник школьника).

     Справочник включает все темы школьного курса и соответствует современным образовательным стандартам и программам. Книга состоит из двух частей: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
     Основной материал школьного курса математики изложен авторами сжато и системно: математические понятия, аксиомы, теоремы, свойства и т. д.
     Книга будет незаменимым помощником при изучении и закреплении нового материала, повторении пройденных тем, а также при подготовке к зачетам, выпускным экзаменам в школе и вступительным экзаменам в любой вуз.
   
Переглянути вміст посібника
Брадис В. М. Четырехзначные математические таблицы / В. М. Брадис. — 13-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2010. — 93, [3] с. ил.
   
О.М.Роганін, О.М.Титаренко
Міні-підручники (Геометрія, планіметрія, стереометрія, тригонометрія)
 
Переведення деяких неметричних мір у метричні
Порядкові величини