Математика в таблицях
Нелін Євген Петрович
Таблиці з геометрії для 7-9 класів
1. Кути
   
2. Паралельні та перпендикулярні прямі
 
3. Трикутники
 
4. Рівнобедрений трикутник
 
5. Висота, медіана бісектриса та середня лінія трикутника
6. Співвідношення між сторонами та кутами в трикутнику
7. Перетворення фігур. Рухи  
8. Перетворення подібності
9. Паралелограм та його види
10. Трапеція
11. Коло, хорди, дуги, дотичні й січні
12. Кути у колі
13. Вписані та описані многокутники  
14. Вписаний та описаний чотирикутники  
15. Площі трикутників і чотирикутників
16. Довжина кола та площа круга
17. Декартові координати та вектори на площині
18. Початкові відомості стереометрії