Математика в таблицях
Роганін О.М., Титаренко О.М.

Міні-підручник

 
Г Е О М Е Т Р І Я
          1.Трикутник. 2. Чотирикутник. 3.Правильні многокутники. 4.Коло, круг. 5.Паралелепіпед.
          6.Куб. 7.Призма. 8.Піраміда. 9.Тіла обертання.10.Вектори.

          

П Л А Н І М Е Т Р І Я
          1. Кути. 2. Трикутники. 3. Чотирикутники. 4. Правильні многокутники. 5. Коло та круг.
          
С Т Е Р Е О М Е Т Р І Я
          1. Многогранники та тіла обертання.  2. Декартові координати та вектори. 3. Комбінації нгеометричних тіл.
         
Т Р И Г О Н О М Е Т Р І Я
          1. Градусна та радіанна міри кута. 2. Означення тригонометричних функцій.
          3. Вираження одних тригонометричних функцій через інші. 4. Обернені тригонометричні функції.