Позакласна робота
 
   
Відкрити вміст книги
Эта книга — итог 10-летией работы детского клуба интеллектуальных игр. В ней даются методические рекомендации по работе с детьми среднего и старшего школьного возраста, систематизированы различные игры и тренинги, приведены не только правила, по и описания хода игр, различных ситуаций, которые возникают во время игры, а также различные примеры подборок вопросов, рекомендации но составлению собственного банка вопросов. Вторая часть книги — банк вопросов для различных игр и викторин.
   
Відкрити вміст посібника
        У пропонованому посібнику автор розширює арсенал ігор і ігрових завдань, які можна використовувати на уроках математики та позакласних заходах. Завдання, вірші й пісні, наведені у посібнику, можна використати не тільки під час підготовки сценарію заходу, але й навести в математичній стіннівці, плакаті тощо. Наведено сценарії позакласних заходів, які можна проводити у межах предметних тижнів або узагальнювальних уроках.
        Для вчителів математики, студентів педагогічних вишів, організаторів позакласної роботи.
 
Відкрити вміст посібника
Тиждень математики в школі / Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 176 с. (Бібліотека творчого вчителя).
          Посібник пропонує авторську модель проведення Тижня математики в школі й містить сучасні дидактичні матеріали, що стимулюють розвиток творчого потенціалу учнів змістом і засобами математики. Розробки відповідають вимогам чинних навчальних програм. Стислі біографічні довідки про видатних математиків та додаткові відомості сприяють зміцненню між-предметних зв'язків, розширюють кругозір учнів.
          До видання додаються розробки відкритих узагальнюючих уроків з математики для 5—11 класів.
          Призначено для вчителів математики 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
     
Відкрити вміст посібника Панішева О. В. Тиждень математики в школі. — Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 144 с.
          У посібнику подаються авторські сценарії різноманітних позакласних заходів з математики для учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які пропонується проводити у рамках тижня математики.
          Рекомендовано для вчителів математики загальноосвітніх шкіл і студентів педагогічних навчальних закладів.
 
 
     
Відкрити вміст посібника
М.В.Підручна, Г.М.Янченко Позакласна робота з математики у неповній середній школі (І частина). — Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. — 63 с.
          Посібник містить короткі відомості з історії математики, тлумачний словник окремих математичних термінів, конкретний матеріал для індивідуальної та групової роботи зі здібними та відстаючими учнями, сценарії колективних позакласних заходів для 5-7 класів.
          Для вчителів, учнів 5-7 класів та їх батьків.
 
   
Відкрити вміст посібника
Вельдбрехт Д. О., Токар Н. Г. Декада математики в школі.— X.: Вид. група «Основа», 2003.— 96 с — (Серія «Бібліотека журналу "Математика в школах України"»; Вип. 10)
          У книзі пропонується сценарій декади математики в школі. Наведено додаткову інформацію, яку можна використовувати як при проведенні позакласних заходів, так і на уроках математики.
          Для вчителів математики загальноосвітніх шкіл.
 
   
Відкрити вміст книги
Математики тоже шутят. Автор-составитель кандидат физико-математических наук С.Н.Федин
          Как-то так сложилось, что в массовом сознании математиков традиционно представляют либо занудными сухарями, либо далекими от реальности рассеянными чудаками. В обоих этих (на самом деле, достаточно частных) случаях сама мысль о каком бы то ни было юморе кажется абсурдной. Да и вообще, само сочетание «математика и юмор» выглядит нонсенсом. Однако это далеко не так, и в действительности математических шуток даже больше, чем скажем, физических или философских (впрочем, о последних мне практически ничего не известно). Более того, именно математический юмор кажется мне (даром, что за плечами мехмат МГУ©) наиболее утонченным и разнообразным.