Позакласна робота
Т.Л.Корнієнко, В.І,Фіготіна

Тиждень математики в школі 5-11 класи

          Посібник пропонує авторську модель проведення Тижня математики в школі й містить сучасні дидактичні матеріали, що стимулюють розвиток творчого потенціалу учнів змістом і засобами математики. Розробки відповідають вимогам чинних навчальних програм. Стислі біографічні довідки про видатних математиків та додаткові відомості сприяють зміцненню між-предметних зв'язків, розширюють кругозір учнів.
          До видання додаються розробки відкритих узагальнюючих уроків з математики для 5—11 класів.
          Призначено для вчителів математики 5—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
    Шановні колеги!
План проведення Тижня математики в школі
Рекомендації з оформлення школи до Тижня математики

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П'ятниця

 
Приблизна схема аналізу Тижня математики в школі

Додаток. Розробки відкритих узагальнюючих уроків з математики (5—11 класи)

5 клас
Геометричні фігури й величини
6 клас
Відношення і пропорції
7 клас
Трикутники
8 клас
Теорема Піфагора
9 клас
Квадратичні нерівності
10 клас
Тригонометричні функції та їхні властивості
11 клас
Дослідження функції за допомогою похідної та побудова графіків
 
Література
 
Тиждень математики в школі / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.— 176 с. (Бібліотека творчого вчителя).