На допомогу вчителю (самоосвіта)
 
Солодченко Ліана Іванівна
Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики
На основі принципів історизму та прикладної спрямованості
Навчальне видання Серія «Розвиток життєвих компетентностей»
 

        Видання присвячене компетентнісному підходу до навчання математики, який спрямований на формування та розвиток життєво важливих умінь і навичок особистості.

        Для вчителів математики, студентів педагогічних закладів освіти.
 
Вступ
Набуття учнями математичних компетентностей — одна з найважливіших складових життєвих компетентностей
Методи навчання математики, що формують набуття математичних компетентностей
Структура компетенцій та їх функції
Критерії набуття математичних компетентностей
Формування математичних компетентностей школярів на основі принципів історизму та прикладної спрямованості
   
5 клас
Тема. Числові та буквені вирази
  Тема. Задачі економічного змісту
   
6 клас
Тема. Розв'язування рівнянь на основі властивостей пропорцій
   
7 клас
Тема. Властивості степеня з натуральним показником
   
8 клас     
Тема. Квадратні рівняння. Теорема Вієта
  Тема. Розв'язування задач. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника
   
9 клас     
Тема. Квадратична функція. Квадратичні нерівності
  Тема. Застосування властивостей квадратичної функції в будівництві, архітектурі та економіці
  Тема. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії
  Тема. Площа трапеції
   
10 клас     
Тема. Тотожні перетворення тригонометричних виразів
  Тема. Розв'язування показникових рівнянь
   
11 клас     
Тема. Правильні многогранники
  Засідання вченої ради
  «Найкмітливіші»
   
Додатки     
Анкета для учня
  Анкета для учнів 5, 7, 9, 11 класів
  Анкета для вчителів
  Анкета
  Проект-пам'ятка «Система заходів, спрямованих на підвищення ефективності уроку»
   
Література  
   
   

Солодченко Л. І. Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики: На основі принципу історизму та прикладної спрямованості. — Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2011. — 144 с. — (Серія «Розвиток життєвих компетентностей»).