На допомогу вчителю (самоосвіта)
 
ПОМЕТУН Олена Іванівна ПИРОЖЕНКО Лідія Володимирівна
СУЧАСНИЙ УРОК
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання — інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві — досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.
Для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
 
Розділ І. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Й ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1.1. Урок як форма організації навчання
1.2. Сучасні підходи до типології та структури уроків
  1.3. Що таке інтерактивне навчання
  1.4. Як поєднати різні моделі навчання
  1.5. Що розуміють під технологією в педагогічній науці та практиці
  1.6. Чому можна розглядати інтерактивне навчання як сукупність технологій
  1.7. Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці
   
  Розділ II. ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
 
2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання (Робота в парах. Ротаційні (змінювані) трійки. Два — чотири — всі разом. Карусель. Робота в малих групах. Акваріум.)
 
2.2. Технології колективно-групового навчання (Обговорення проблеми в загальному колі. Мікрофон. Незакінчені речення. Мозковий штурм. Навчаючи — учусь. Ажурна пилка. Аналіз ситуації. Вирішення проблем. Дерево рішень.)
 
2.3. Технології ситуативного моделювання (Симуляції або імітаційні ігри. Спрощене судове слухання. Громадські слухання. Розігрування ситуації за ролями.
 
2.4. Технології опрацювання дискусійних питань (Метод ПРЕС. Займи позицію. Зміни позицію. Неперервна шкала думок. Дискусія. Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Оцінювальна дискусія. Дебати.)
   
  Розділ III. ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК —ОСОБЛИВИЙ ТИП УРОКУ
  3.1. Чому інтерактивний урок
  3.2. Структура і методика інтерактивного уроку
  Урок історії України в 8 класі.
Урок географії в 5 класі.
Урок практичного права у 8 класі.
Урок курсу громадянської освіти «Ми — громадяни України» у 9 класі.
Урок з курсу «Практичне право» у 8 класі.
Урок української мови в 6 класі.
Урок з курсу громадянської освіти «Ми-громадяниУкраїни» в 9 класі.
Урок української мови в 6 класі.
Урок української мови в 6 класі..
Урок зарубіжної літератури у 8 класі..
Урок географії у 7 класі.
Урок біології в 6 класі.
Урок алгебри в 7 класі.
Урок історії в 10 класі.
Урокзкурсу «Людинаісвіт» в 11 класі.
Урок української мови в 6 класі.
Урок української мови у 6 класі.
Урок зарубіжної літератури в 8 класі.
Урок географії в 7 класі.
Урок фізики в 10 класі.
Урок української мови в 6 класі.
Урок зарубіжної літератури у 8 класі.
Урок з курсу громадянської освіти «Ми — громадяни України» у 9 класі.
   
  Розділ IV. ЯК ОЦІНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА ІНТЕРАКТИВНОМУ УРОЦІ
  4.1. Чому необхідні нові підходи до оцінювання
  4.2. Основні етапи розробки процедури оцінювання
  Визначення мети (очікуваних результатів) уроку
Вибір показників (критеріїв) оцінювання результатів діяльності.
Визначення мети оцінювання.
Вибір конкретної стратегЩ способу) оцінювання.
Вибір шкали оцінювання уроку.
Визначення шляху доведення до відома учнів очікувань вчителя.
  4.3. Приклади прийомів оцінювання учнів на інтерактивних уроках
   
  Розділ V. РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧНІВ
  Як працювати в малих групах.
Коло ідей.
Акваріум.
Мозковий штурм.
Метод «Прес».
Займи позицію.
Навчаючи — учусь.
Мікрофон.
Розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація).
Аналіз ситуації, випадку, дилеми.
Правила дискусії (культура ведення дискусії).
Ток-шоу.
Ажурна пилка.
Суд від свого імені.
   
  Додатки. КОНСПЕКТИ ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ З РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ
  Урок алгебри в 7 класі.
Урок історії в 11 класі.
Урок історії України в 11 класі.
Урок географії у 6 класі.
Урок зарубіжної літератури в 9 класі.
Урок української літератури в 6 класі.
Урок фізики в 10 класі.
Урок всесвітньої історії в 11 класі.
Урок з основ економічних знань в 10 класі.
   
  Що означають деякі терміни в посібнику
  Список використаної літератури
  Відомості про авторів та вчителів
   

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с: іл.