Тема 4. Теорема Піфагора
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна
ГЕОМЕТРІЯ розробки уроків
за підручником "Геометрія 8 клас" авторів Г.П.Бевза, В.Г.Бевз, Н.В.Владімірової
слово автора
кал-ний план
   
  Коментар до розділу
   
Урок 1 (54)
Тема. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.
 
Мета:ознайомити учнів з означенням синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, навчати учнів обчислювати синус, косинус, тангенс кута й будувати кут за його косинусом, синусом, тангенсом.
     
Урок 2 (55) Тема. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника.
 
Мета: навчати учнів розв'язувати прямокутний трикутник.
     
Урок 3 (56) Тема. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника.
 
Мета: навчати учнів застосовувати правила знаходження катета й гіпотенузи в ході розв'язування задач.
     
Урок 4 (57)
Тема. Властивості тригонометричних функцій гострого кута.
 
Мета: розглянути найбільш важливі властивості тригонометричних функцій гострого кута; одержати значення тригонометричних функцій для кутів 30°, 45°, 60°.
   
Урок 5 (58) Тема. Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів.
 
Мета: навчати учнів застосовувати правила знаходження катета й гіпотенузи в ході розв'язування задач.     
   
Урок 6 (59) Тема. Розв'язуваний прямокутних трикутників.
 
Мета: навчати учнів застосовувати правила знаходження катета й гіпотенузи при розв'язуванні задач.
   
Урок 7 (60) Тема. Застосування тригонометричних функцій.
 
Мета: показати використання синуса, косинуса й тангенса гострого кута для доведення теорем і розв'язування задач; сформувати вміння учнів застосовувати доведені теореми при розв'язуванні задач, у тому числі й задач прикладного характеру.
   
Урок 8 (61) Тема. Застосування тригонометричних функцій.
 
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з даної теми; показати необхідність володіння вмінням розв'язувати прямокутні трикутники; підготувати учнів до контрольної роботи.
   
Урок 9 (62) Тема. Контрольна робота № 6.
 
Мета: перевірити рівень знань учнів з теми «Розв'язування прямокутних трикутників», уміння застосовувати отримані знання у ході розв'язування задач; виявити прогалини в засвоєнні вивченої теми з метою подальшої корекції.
   
слово автора
кал-ний план