Розділ 1. Чотирикутники
  + К О Н С П Е К Т И        У Р О К І В +  
О.М.Роганін
Геометрія. 8 клас: Розгорнуте календарне планування (1-24 (01-24) уроки). — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.— 128 с.
     
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна
Майстер-клас нового покоління. Геометрія. 8 клас (1-24 (01-24) уроки). Вид-во "Ранок", 2012
     
О.О.Старова
Конспекти уроків (1-24 (01-24) уроки) (X.: Вид. група «Основа», 2009. — Серія «Мій конспект»).
     
С.П.Бабенко
Уроки геометрії (1-24 (01-24) уроки) (Вид. група «Основа», 2008. За програмою 12-річної школи)
     
Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготіна
Геометрія. 8 клас: Розробки уроків (1-24 (01-24) уоки) (X.: Видавництво «Ранок», 2009. (Майстер-клас) підручника «Геометрія. 8 клас» авторів Г. П. Бевза, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірової.)
     
Геометрія, розробки уроків (1-24 (01-24) уроки) (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. (Майстер-клас) За програмою 12-річної школи)
     
О.Буковська, К.Росохата.
Чотирикутники. Курс лекційних та практичних занять з геометрії. 8 клас з поглибленим вивченням математики
 
     
  + Д И Д А К Т И Ч Н І         М А Т Е Р І А Л И +  
     
О.О.Старова
Геометрія. 8 клас. — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 63, [1] с. (Серія «Дидактична картотека»).
     
За ред. Н.А.Тарасенкової
Самостійні та контрольні роботи з геометрії для 8 класу : метод, посібник / За ред. Н.А.Тарасенкової, М.І.Бурди. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. - 80 с.
     
За ред Н.А.Тарасенкової
Експрес-контроль з геометрії для 8 класу: Метод, посібник / За ред. Н.А.Тарасенкової, М.І.Бурди. - К.: Пед. преса, 2009. - 80 с.
     
А.Р.Гальперіна Алгебра. Геометрія. 8 клас: Тестовий контроль знань (X: Видавництво «Ранок», 2011. — 136 с.)
     
Г.Ю.Чекова
Математика : завдання для самост. і контрол, робіт : зошит для учня : 8-й кл. / К. : Генеза, 2013. - 112 с.
     
С.В.Вердіна, Ю.В.Чепіга
Алгебра. Геометрія. 8 клас : зошит для поточного та тематичного оцінювання / — X. : ПЕТ, 2013. — 96 с. + 16 с. вкладка. — (Серія «Контроль знань протягом року!»).
     
О.І.Каплун
Тест-контроль (поточне, тематичне та річне оцінювання у форматі ЗНО) (Харків: ФОПСпівак Т. К., 2009)
     
О.І.Каплун
Алгебра + геометрія. 8 клас: Навчально-методичний посібник. (Харків: ФОП Співак В.Л., 2011.)
     
О.М.Роганін, Л.Г.Стадник
Комплексний зошит для контролю знань. Поточний і підсумковий контроль. (X.: Видавництво «Ранок», 2009.)
     
А.П.Єршова
Геометрія. 8 клас: Збірник самостійних і контрольних робіт (2-гевид. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2009. — 80с.)
     
А.П.Єршова
Геометрія. 8 клас: Зошит для тематичного та підсумкового оцінювання (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.)
     
О.М.Роганін Геометрія. 8 клас: Експрес-контроль. (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.)
     
Т.Л.Корнієико, В.І.Фіготіна
Математичні диктанти. Геометрія. 7-8 класи (X.: Видавництво «Ранок*, 2009.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя)).
     
А.І.Корнес, С.П.Бабенко Зошит для контрольних і самостійних робіт (X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.)
     
В.П.Гай
Геометрія. Завдання для перевірочних робіт. 8 клас. (X.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2009)
     
Л.М.Адруг Чотирикутники у шкільному курсі математики (X.: Країна мрій™, 2007)
     
І.С.Степанова Тести з геометрії (Чотирикутники)  
     
І.С.Степанова Тести з геометрії (Середня лінія трикутника. Трапеція)  
     
С.П.Цуренко
Багатоваріантні різнорівневі однотипні задачі на прямокутні трикутники і ромби
 
     
С.П.Цуренко
Багатоваріантні різнорівневі однотипні табличні задачі на паралелограми
 
     
О.Голишевська
Чотирикутники. Трапеція. Середня лінія трикутника. Тестові завдання з геометрії, 8 клас