Матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання за 2018 рік
   
Переглянути зошит для пробного ЗНО УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Сертифікаційна робота з математики. Тестовий зошит основної сесії 22.05.2018 року (зошит 1 у форматі pdf)
  Відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики основна сесія 22.05.2018 року
   
Переглянути зошит для пробного ЗНО УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Сертифікаційна робота з математики. Тестовий зошит додаткової сесії 02.07.2018 року (зошит 1 у форматі pdf)
  Відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики додаткова сесія 02.07.2018 року
   
Переглянути зошит для пробного ЗНО
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Зошит для пробного зовнішнього незалежного оцінювання з МАТЕМАТИКИ 30.03.2018 (у форматі djvu)
  Відповіді до завдань пробного зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2018 року
   
Переглянути вміст посібників
Клочко І.Я. Математика : Тестові завдання. Частина І (зовнішнє незалежне оцінювання) / І.Я.Клочко. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. — 304 с.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестові завдання частини І містять тематичні завдання, укладені у двох рівноцінних варіантах до сімнадцяти тем з алгебри та математики 5-го – 6-го класів. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО. Структура кожної з тем є аналогічною структурі тестів, пропонованих на ЗНО. До посібника додається довідник, у якому роз’яснена теорія кожної з тем та запропоновано розв’язання типових вправ і задач. До всіх завдань тестів подано відповіді.
     Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
   
Переглянути вміст посібників
Клочко І.Я. Математика : тестові завдання. Ч. ІІ : Алгебра і початки аналізу (зовнішнє незалежне оцінювання) / І.Я.Клочко. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. — 464 с.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестові завдання частини ІІ містять тематичні тестові завдання, укладені у двох рівноцінних варіантах до двадцяти тем з алгебри та початків аналізу. До всіх завдань тестів є відповіді. До кожної теми пропонується відеоурок, який можна переглянути за відповідним посиланням. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО. Структура кожної із тем є аналогічною структурі тестів, пропонованих на зовнішньому оцінюванні. До посібника додається довідник, у якому роз’яснена теорія кожної із тем та запропоновано розв’язання типових вправ і задач.
     Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
   
Переглянути вміст посібників
Клочко І. Я. Математика : Тестові завдання. Частина Ш (зовнішнє незалежне оцінювання) / І.Я.Клочко. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2018.— 368 с.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестові завдання містять тематичні тестові завдання з геометрії, які охоплюють увесь курс планіметрії, тобто геометрії 7-го - 9-го класів. Тести укладені у двох рівноцінних варіантах по ЗО завдань у кожному варіанті. До всіх завдань тестів є відповіді. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО. Структура кожної з тем є аналогічною структурі тестів, пропонованих на зовнішньому оцінюванні. До посібника додається довідник, у якому роз’яснена теорія кожної з тем та запропоновано розв’язання типових задач.
     До усіх тем подано відеоуроки.
     Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямування.
   
Переглянути вміст посібників
Клочко І. Я. Математика : Тестові завдання. Ч. IV. Стереометрія (зовнішнє незалежне оцінювання) /I. Я. Клочко. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2019.— 224 с.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестові завдання охоплюють увесь курс стереометрії, тобто геометрії 10-го — 11-го класів. Тести укладені у двох рівноцінних варіантах по ЗО завдань у кожному варіанті. До всіх завдань тестів є відповіді. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО. Структура кожної з тем є аналогічною структурі тестів, пропонованих на зовнішньому оцінюванні. До посібника додається довідник, у якому роз'яснена теорія кожної з тем та запропоновано розв’язання типових задач.
     Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл та профільних класів природничого та фізико-математичного спрямувань.
   
Переглянути вміст посібників
Математика. Збірник тестових завдань ЗНО 2006-2018 (за матеріалами з досвіду роботи обласної компенсаційної школи вчителів математики Вінницької області) В 3-х частинах. – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2018. – 206 с. + 174 с. + 88 с.
Рекомендовано до друку протоколом засідання кафедри екології, природничих та математичних наук Комунального закладу "Вінницька академія неперервної освіти" (протокол від 25.08.2016 р. №7)
     Даний посібник містить матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Його структура і зміст завдань цілком відповідають вимогам відповідних програм. До посібника увійшли завдання, які було використано у ході проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пробного тестування за минулі роки. Посібник може бути використаний при підготовці до ЗНО та проведенні уроків.
     Видання розраховане на старшокласників та вчителів математики.
   
Переглянути вміст посібників
Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА / Уклад. : А. М. Капіносов [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017, — 560 с.
     Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різних рівнів складності з усіх тем шкільного курсу математики. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної програми та чинним навчальним програмам з математики.
     Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики.
 
 
   
Переглянути вміст посібників
Математика. Комплексне видання : [Довідник з математики, 5-11 класи. Завдання для формування та тренування обчислювальних навичок. Тести] / [А.Р.Гальперіна, М.Я.Забєлишинська, Ю.О.Захарійченко, В.В.Карпік, О.В.Школьний]. — 12-те вид., випр. — Київ : Літера ЛТД, 2017. — 448 с. — (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
     Видання укладено відповідно до чинної програми ЗНО з математики і складається з трьох частин. Частина І — довідник з математики — охоплює весь шкільний курс математики. Систематизовано не тільки теоретичний матеріал, а й основні типи завдань і методи їх розв’язування, подано приклади. Частина II містить вправи для формування та тренування обчислювальних навичок за всіма темами програми ЗНО та відповіді до вправ. Частина III містить 18 тестів, розроблених відповідно до формату сертифікаційної роботи для ДПА і ЗНО з математики, а також короткий математичний довідник, що містить найбільш уживані формули. Наведено бланки відповідей, розв’язання значної кількості завдань, докладні розв’язання та схеми оцінювання для кожного завдання з повним розв’язанням, відповіді (бланк А).
 
     Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ДПА і ЗНО.
 
     Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, учителів математики.