Матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання за 2020 рік
   
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з математики 2021 рік (рівень стандарту) у форматі pdf
Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з математики 2021 рік (рівень стандарту та профільний рівень) у форматі pdf
   
Переглянути вміст посібника
Сарана О. А. Збірник тематичних та пробних тестів з математики / О. А. Сарана. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2019. — 96 с.
     Посібник містить матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та самостійної перевірки учнями своїх знань та умінь. Це — збірка із 26 тематичних тестів, по 2 тести з 13 розділів шкільного курсу математики. Кожен із цих тестів містить по 20 завдань певного розділу шкільної математики. Крім цього, пропонується 6 пробних тестів трьох рівнів складності, які складаються із 33 завдань, що за формою і змістом наближаються до тестів зовнішнього незалежного оцінювання останніх років. Більшість завдань усіх тестів дещо складніші за реальні завдання ЗНО з математики. Тому ретельне опрацювання цих тестів створить для абітурієнтів необхідний «запас міцності» і тим убереже їх від можливих «несподіванок» під час самого оцінювання, а також сприятиме підвищенню рівня їхніх знань до рівня вимог для потенційних студентів провідних вищих навчальних закладів України. Більшість завдань посібника використовувались на підготовчих курсах факультету доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України «КПІ».
       Для учнів старших класів, учителів, викладачів математики підготовчих курсів вищих навчальних закладів.
   
Переглянути вміст посібника
Істер О. С. Математика : комплексна під гот. до зовніш. неза-леж. оцінювання / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2019. -400 с. : іл.
     Посібник призначено для одночасної якісної підготовки до ЗНО та ДПА з математики. Він охоплює весь матеріал шкільного курсу математики 5-11 класів. Кожна тема містить теоретичний матеріал, зразки розв’язування тестових завдань, вправи для самостійного виконання, які відповідають програмі ЗНО з математики. Також у посібнику вміщено два тренувальних тести формату сертифікаційної роботи ЗНО, а також відповіді до всіх завдань.
     Посібник стане у пригоді старшокласникам, абітурієнтам і всім тим, хто бажає якісно підготуватися до ДПА та ЗНО.
   
Переглянути вміст посібника
Математика. Комплексне видання : [Довідник з математики, 5-11 класи. Завдання для формування та тренування обчислювальних навичок. Тести] / [А. Р. Гальперіна, М. Я. Забєлишинська, Ю. О. Захарійченко, В. В. Карпік, О. В. Школьний]. — 14-те вид., випр. — Київ : «Літера ЛТД», 2019. — 448 с. — (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
     Видання укладено відповідно до чинної програми ЗНО з математики і складається з трьох частин. Частина І — довідник з математики — охоплює весь шкільний курс математики. Систематизовано не тільки теоретичний матеріал, а й основні типи завдань і методи їх розв’язування, подано приклади. Частина II містить вправи для формування та тренування обчислювальних навичок за всіма темами програми ЗНО та відповіді до вправ. Части­на III містить 18 тестів, розроблених відповідно до формату сертифікаційної роботи для ДПА і ЗНО з математики, а також короткий математичний довідник, що містить найбільш уживані формули. Наведено бланки відповідей, розв’язання значної кількості завдань, докладні розв’язання та схеми оцінювання для кожного завдання з повним розв’язанням, відповіді (бланк А).
     Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ДПА і ЗНО.
     Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, учителів математики.
   
Переглянути вміст посібника Каплун О. І. Математика в схемах і таблицях / О. І. Каплун. — Харків : ПЕТ, 2019. — 208 с.
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 06.03.2019р. М 22.1/12-Г-106)
     Навчальний посібник містить увесь шкільний курс математики та укладений відповідно до чинних навчальних програм з математики, що затверджені Міністерством освіти і науки України.
     Довідник представлений у вигляді логічних інформативних таблиць. Наочне викладення матеріалу дозволяє швидко засвоїти великий об’єм інформації, спростити розуміння складних понять, визначень, узагальнити й систематизувати знання.
     Посібник розрахований на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів, і може бути корисним для підготовки до складання ДНА та ЗНО з математики.
   
Переглянути вміст посібника
Апостолова Г. В. Шкільна геометрія в опорних схемах, задачах і прикладах : для загальноосвітн. навч. закл. / Г.В. Апостолова, В.В. Ясінський. - К.: Генеза, 2013. - 104 с.: іл.
     Навчальний посібник містить систематизовані по темах основні опорні факти планіметрії й стереометрії, опорні задачі та приклади їхнього використання.
     Мета посібника - допомогти старшокласникам і абітурієнтам повторити опорні факти шкільного курсу геометрії, узагальнити їх, поглибити знання предмета, навчитися розв’язувати геометричні задачі та чітко й лаконічно здійснювати запис розв’язування.
     Може бути використаний як навчально-методичний посібник у роботі з учнями 8-9 та 10-11 класів, старшокласниками та абітурієнтами з метою узагальнення й поглиблення знань шкільно­го курсу геометрії, підготовки до ЗНО, до математичних змагань.