Матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік
   
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з математики 2021 рік (рівень стандарту) у форматі pdf
Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з математики 2021 рік (рівень стандарту та профільний рівень) у форматі pdf
   
Переглянути вміст посібника
Клочко І. Я. Математика. Алгебра та початки аналізу : ЗНО : завд. рівня стандарту : Комплексне видання для підготовки до ДПА у формі ЗНО. Ч.І. /І, Я. Клочко. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2021. — 544 с.
     У 2021 роді випускники закладів освіти, які здобувають повну загальну середню освіту, обов'язково складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього нележеного оцінювання (ЗНО) з математики. Здобувані освіти, яким результат ЗНО з математики має зараховуватися як оцінка за ДПА, отримають її за результатами виконання завдань рівня стандарту, якщо вивчали математику на рівні стандарту, або рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали математику на профільному рівні.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО за програмою рівня стандарту. У посібнику викладена теорія зі всіх основних тем шкільного курсу алгебри, запропоновано розв’язання низки задач, що роз’яснюють теорію. До кожної теми укладено тематичний тест за типологією тесту ЗНО. Після кожної групи тем подано тест на повторення вивченого матеріалу, який укладено подібно до тесту ЗНО рівня стандарту. До всіх завдань тестів є відповіді. При вивченні теорії тієї чи іншої геми можна переглядати відеуроки, на які наведено посилання. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО.
       Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, які вивчають математику на рівні стандарту.
   
Переглянути вміст посібника
Клочко І. Я. Математика. Геометрія : ЗНО : завд. рівня стандарту : Комплексне видання для підготовки до ДПА у формі ЗНО. Ч.ІІ. /І. Я. Клочко. —Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2021. — 448 с.
     У 2021 році випускники закладів освіти, які здобувають повну загальну середню освіту, обов'язково складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Здобувані освіти, яким результат ЗНО з математики має зараховуватися як оцінка за ДПА, отримають її за результатами виконання завдань рівня стандарту, якщо вивчали математику на рівні стандарту, або рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали математику на профільному рівні.
     Метою пропонованого навчального посібника є організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО за програмою рівня стандарту. У посібнику викладена теорія зі всіх основних тем шкільного курсу геометрії, запропоновано розв’язання низки задач, що роз’яснюють теорію. До кожної теми укладено тематичний тест за типологією тесту ЗНО. Після кожної групи тем подано тест на повторення вивченого матеріалу, який укладено подібно до тесту ЗНО рівня стандарту. До всіх завдань тестів є відповіді. При вивченні теорії тієї чи іншої теми можна переглядати відеуроки, на які наведено посилання. Усі тестові завдання відповідають чинній програмі з геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів рівня стандарту та вимогам щодо написання сертифікаційної роботи ЗНО.
       Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, які вивчають математику на рівні стандарту.
   
Переглянути вміст посібника
Математика. Комплексне видання : [Довідник з математики з тренувальними вправами, 5-11 класи. Тести] / [А. Р. Гальперіна, М. Я. Забєлишинська, Ю. О. Захарійченко, В. В. Карпік, О. В. Школьний]. — 15-те вид., перероб. та доп. — Київ : «Літера ЛТД», 2020. — 464 с. — (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
     Видання укладено відповідно до нової програми ЗНО з математики і складається з двох частин. Частина І — довідник, який охоплює весь шкільний курс математики і містить матеріал як рівня стандарту, так і профільного рівня. До кожної теми наведено короткі підсумки і тренувальні вправи, а також відповіді до вправ. Частина II містить 18 тестів для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, а також короткий математичний довідник. Наведено бланки відповідей, розв’язання значної кількості завдань, докладні розв’язання завдань з повним розв’язанням, відповіді (бланк А).
 
     Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ДПА і ЗНО.
 
     Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, учителів математики.
   
Переглянути вміст посібника
Гальперіна А. Р. Математика. Типові тестові завдання / А. Р. Гальперіна. — 11-те вид., перероб. та доп. — Київ: Літера ЛТД, 2020. — 128 с. + Додаток (16 с.). —(Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
     Видання містить 10 тестів для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання і може бути використано як на уроках, так і для позакласної роботи. Усі роботи складені згідно з чинними програмами для закладів загальної середньої освіти і новою програмою ЗНО з математики. Для більшості завдань надані розв’язання або вказівки до розв’язання. До всіх завдань із повним розв’язанням наведені докладні розв’язання.
     До посібника безкоштовно додається короткий математичний довідник.
     Посібник призначений для вчителів математики, випускників закладів загальної середньої освіти та абітурієнтів.
   
Переглянути вміст посібника
Математика. 2000 тестів для підготовки до ЗНО / Ю.О.Захарійченко, В.К.Репета, І.С.Маркова, В.В.Карпік. — Київ : Літера ЛТД, 2020. — 432 с. — (Серія «Зовнішнє незалежне оцінювання»).
     Посібник призначений для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Видання являє собою збірник завдань, які відповідають програмі ЗНО. За формою це завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності (логічних пар), структуровані завдання, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.
     Завдання посібника подані у вигляді блоків із трьох завдань, що об’єднані одним методом розв’язування. До першого (базового) завдання блоку наведено докладне розв’язання, що супроводжується коментарями, означеннями, теоремами тощо. Друге і третє завдання блоку призначені для самостійного розв’язування. До всіх завдань наведено відповіді.
 
     Призначено для випускників закладів загальної середньої освіти, абітурієнтів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів, учителів математики.
   
Переглянути вміст посібника
Роганін О. М. Математика : Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 / Олександр Роганін. — Харків : Видавничий дім Весна, 2020. — 168 с. — (Серія «ЗНО»).
     Посібник розроблено відповідно до нової Програми ЗНО з математики 2021. Видання включає завдання двох варіантів сертифікаційних робіт для проведення. ДПА та ЗНО з математики: рівня стандарту та профільного рівня.
     Збірник тестових завдань містить: зразок тестового зошита, коментар щодо розв’язання завдань зошита, правильно заповнений бланк відповідей; тренувальні тести, розроблені до 11 тем програми зовнішнього незалежного оцінювання, 6 узагальнювальних тестів та бланки відповідей. Після опрацювання тренувальних варіантів і заповнення бланків відповідей користувачі посібника мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у ЗНО за правильними відповідями, поданими до кожного варіанта в кінці посібника.
       Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів і вчителів математики.