різні тести
Матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання за 2019 рік
   
Переглянути вміст посібника
Бевз В. Г. Математика: у 2 ч. Ч. 1: Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА / В. Г. Бевз, О. І. Буковська. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. - 176 с.
     Вас зацікавило це видання? Чудовий вибір! Ця книжка саме для вас — доступний, сучасний, комплексний тренажер для набуття математичних знань і формування умінь їх застосовувати на практиці. Її особливість — різноманітність форм подання матеріалу та масовість цільової аудиторії.
     Посібник укладено відповідно до програми з математики для середньої загальноосвітньої ніколи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Призначення видання — забезпечити користувачам ефективне систематичне (самостійне та колективне) повторення (вивчення) навчального матеріалу з математики на кожній з освітніх ланок і, як результат, створити міцне підґрунтя для отримання високих балів під час різних видів оцінювання: ЗНО, ДПА, підсумкові контрольні роботи тощо.
 
     Посібник структуровано за основними змістовими лініями шкільного курсу математики, а тому його можуть використовувати учні різних класів.
   
Переглянути вміст посібника
Математика. Тестовий тренінг / О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак, Л. В. Барбуляк, Є. В. Гвоздьова, — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 126, [2] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 9 (189)).
     Посібник містить 20 тестів, які відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. До всіх тестів подані відповіді.
     Для учнів, учителів та для самостійної підготовки абітурієнтів до ЗНО.
 
   
     
різні тести