Скарбничка шкільної математики. Нестандартна математика
Сторінки Повернутися до попередньої сторінки 1 2 3 4 5 6 ГрафиПараметри910Апостолова ГарднерГайштутПерельман •  Конфорович Кордемский • КушнірШарыгин • ШеньШунда Ушаков Перейти до наступної сторінки
   
Переглянути вміст посібника
Шунда Н. М. Рівняння та нерівності підвищеної складності: навчальний посібник. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. - 132 с.
    У посібнику на численних прикладах продемонстровано різноманітність, здебільшого нестандартні способи (прийоми), розв’язування рівнянь та нерівностей підвищеної складності.
    У посібнику також пропонуються вправи для самостійного розв’язання.
    Посібник розрахований на студентів математичних спеціальностей, учнів старших класів, які проявляють інтерес до математики.
    Посібник може використовуватися вчителями математики для гурткової або індивідуальної роботи з учнями.
   
Переглянути вміст посібника
 
 
 
 
 
 
   
Переглянути вміст посібника
 
 
 
 
 
 
   
Переглянути вміст посібника
Шунда Н. М. Побудова графіків функцій, що містять знак модуля: навчальний посібник. - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. — 126 с.
    У посібнику детально розглянуто питання побудови графіків функцій, що містять знак модуля. Він містить теоретичний матеріал, наведені зразки його застосування до побудови графіків конкретних функцій, пропонується 1650 вправ, складених автором, для самостійного виконання. Усі вони сконструйовані на базі елементарних функцій.
    Посібник розрахований на учнів старших класів, студентів середніх спеціальних навчальних закладів, студентів математичних відділень педуніверситетів та учителів математики для індивідуальної роботи з учнями.
   
Переглянути вміст посібника

Шунда Н. М. Розв’язування рівнянь, пов’язаних з функціями: ціла і дробова частини дійсного числа. — К.: Техніка, 2001. — 124 с.: іл.

    У посібнику розглянуто вісім типів рівнянь, розв’язування яких грунтується як на врахуванні властивостей елементарних функцій, так і функцій: ціла частина дійсного числа і дробова частина дійсного числа.
    Посібником можуть скористатися учителі середніх навчальних закладів для проведення гурткової роботи та індивідуальної роботи з учнями, а також студенти фізико-математичних факультетів і учні старших класів для самопідготовки.
 
   
Переглянути вміст посібника

Шунда Н. М. Застосування похідної до розв’язування задач: Посібник. К.: Техніка, 1999. 240 с.: іл.

    У посібнику розглянуто широкий спекір задач та вправ на застосування похідної. Призначений для вчиїелів математики, може бути корисним учням старших класів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, студентам фзико-математичних факультетів вищих закладів освіти.
 
 
 
   
Переглянути вміст посібника
Шунда Н. М. Збірник задач з алгебри для 6—8 класів: Метод, посібник. — К.: Рад. шк., 1987.— 192 с.
    Посібник містить задачі та вправи творчого характеру за всіма основними програмними темами курсу алгебри 6—8-го класів. їх можна ефективно використовувати на уроках, поза класних та факультативних заняттях з різною навчальною метою: для засвоєння учнями нових понять; оволодіння математичною символікою; навчання аргументованим міркуванням; для формування міцних алгоритмічних умінь і навичок; попереднього ознайомлення з новими математичними фактами, поняттями й методами; для оволодіння уміннями аналізувати задачну ситуацію, зіставляти дані й шукані величини, відокремлюючи корисну для розв’язування задачі інформацію.
    До всіх задач пропонуються відповіді або розв’язання.
    Призначається для вчителів математики загальноосвітньої школи.
 

 

Сторінки Повернутися до попередньої сторінки 1 2 3 4 5 6 ГрафиПараметри910Апостолова ГарднерГайштутПерельман •  Конфорович Кордемский • КушнірШарыгин • ШеньШунда Ушаков Перейти до наступної сторінки