Скарбничка шкільної математики. Нестандартна математика
  Сторінки Повернутися до попередньої сторінки 1 2 3 4 5 6Графи Параметри • 9 • 10 Апостолова • Гарднер Гайштут ПерельманКонфоровичКордемскийКушнірШарыгин Шень Шунда Ушаков Перейти до наступної сторінки
   
Перейти до перегляду вмісту посібника
Апостолова Г. В. Математика. Працюємо на множині цілих чисел : 6-11 кл. / Г.В.Апостолова. - К.: Генеза, 2014. - 144 с.: іл.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(Лист ІІТЗО від 15.07.10 р. № 1.4/18-Г-587)
     У посібнику повторюється, узагальнюється, поглиблюється шкільний курс математики з теорії чисел.
     Два рівні складності теоретичного і дидактичного матеріалу. 155 прикладів розв’язування задач та близько 300 задач для самостійного опрацювання, до яких наведено відповіді та поради щодо розв’язування.
   
Переглянути вміст книги
Апостолова Г.В. Логічними стежинками математики : 5-9-ті кл. / Г.В.Апостолова, О.П.Бакал. - К. : Генеза, 2014. - 304 с.: іл.
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист ІІТЗО від 06.12.2012 р. № 14.1/12-Г-369)
     Посібник містить близько 700 різноманітних задач логічного характеру, які згруповано по темах і прийомах розв’язування.
     Може бути використаний для організації позакласних занять з учнями 5-9 класів, доповнення уроків математики нестандартними задачами, підготовки учнів до математичних змагань.
   
Перейти до перегляду вмісту посібника
Апостолова Галина, Ясінський Василь. Перші зустрічі з параметром. — К.: Факт, 2004. — 316 с.; іл.
Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (протокол засідання комісії з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 29 січня 2004 р. №1)
     Посібник присвячено традиційно важкому розділу шкільної математики — «Задачі з параметром». Матеріал посібника підібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення розгалуження, вмінь і навичок роботи з параметрами. Посібник написано доступною для школярів мовою, він містить багато прикладів та розв’язань опорних задач. Видання буде корисним школярам при вивченні відповідних розділів математики та абітурієнтам при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів.
   
Перейти до перегляду вмісту посібника
Апостолова Г.В. Я сам! Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у сьомому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами. — К.: ФАКТ, 2000. — 204с. — укр. мовою.
     Метою книги є становлення як алгебраїчної техніки, так і логічного, абстрактного, алгоритмічного та графічного мислення учнів, розвиток їхньої пошукової активності, підготовка до роботи з модулем та параметром (І частина), початок поглибленого вивчення таких тем, як нерівності, графіки функцій, параметри (II частина). Містить методичні матеріали до того, як розпочинати теми, що викликають складнощі викладання у вчителя і засвоєння в учня, опорні схеми з окремих тем алгебри та відповіді з порадами.
     Посібник може бути використаний учнями 7-11 класів для самонавчання, вчителями для організації роботи учнів за окремими темами та як методична література.
   
Переглянути вміст книги
Апостолова Г. В., Ясінський В. В. Антьє і мантиса числа: Навчальний посібник — К,: Факт, 2006.- 128 с; іл.
Схвалено Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-2430 від 29.05.06)
     Посібник містить близько 160 задач із розв'язаннями або вказівками і відповідями. Він мас на меті ознайомити учнів і абітурієнтів із властивостями иьіої та дробової частини числа, методами розв'язування задач на використання цих понять.
 
   

Апостолова Г. Хитромудрий модуль / Передм. в. Ясінського. — К.: Факт, 2004. —256 с.: іл.

Рекомендовано до друку експертною комісією Міністерства освіти і науки України
(протокол № 3 від 23.06.2000 р.)
     Посібник написано відповідно до програми з математики для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації Національного технічного університету України “КПІ”. Він присвячений темі “Модуль числа” і є узагальненням більш ніж десятирічного досвіду роботи автора у системі довузівської підготовки НТУУ “КПІ”.
 
   
   
 
Сторінки Повернутися до попередньої сторінки 1 2 3 4 5 6Графи Параметри • 9 • 10 Апостолова • Гарднер Гайштут ПерельманКонфоровичКордемскийКушнірШарыгин Шень Шунда Ушаков Перейти до наступної сторінки